2. Present a sportsperson – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 2. Present a sportsperson – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.* The extracts below give us information about a famous sportsperson.  Which one is NOT OK? Why?

(Phần trích dẫn dưới đây cung cấp cho chúng tôi thông tin về một vận động viên thể thao nổi tiếng. Cái nào KHÔNG ĐƯỢC? Tại sao?)

KNOW THE PLAYERS

Neymar da Silva Santos Júnior, or Neymar for short, is very important player for Brazil. He was born in Mogi das Cruzes in Brazil on 5th February, 1992. In his free time, Neymar plays computer games and spends time with his family.

 GREG'S FOOTBALL BLOG

Hi everyone. My favourite football player is Neymar. I call him The Magician' because he's got magic feet! He was born in Brazil and he's around 29.I think he has training every day with his club. A lot of footballers play golf in their free time and Neymar probably does, too. Who's your favourite footballer?

 Striker

This week, we take a look at the daily life He Neymar. He's a very skilful Brazilian player. His nickname is Jóia - it means Jewel in Portuguese. Neymar always wakes up at 6:30 of and starts practice at his club at 9:00 a.m. He has lunch with his teammates at noon and goes to the gym at 2:00 p.m. He usually goes to bed at 10:00 p.m. 

Phương pháp giải:

BIẾT NGƯỜI CHƠI

Neymar da Silva Santos Júnior, hay gọi tắt là Neymar, là cầu thủ rất quan trọng của Brazil. Anh sinh ra ở Mogi das Cruzes, Brazil vào ngày 5 tháng 2 năm 1992. Khi rảnh rỗi, Neymar chơi game trên máy tính và dành thời gian cho gia đình.

BLOG BÓNG ĐÁ CỦA GREG

Chào mọi người. Cầu thủ bóng đá yêu thích của tôi là Neymar. Tôi gọi anh ấy là The Magician 'vì anh ấy có đôi chân ma thuật! Anh ấy sinh ra ở Brazil và anh ấy khoảng 29 tuổi. Tôi nghĩ anh ấy tập luyện hàng ngày với câu lạc bộ của mình. Rất nhiều cầu thủ chơi gôn vào thời gian rảnh và Neymar cũng vậy. Cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn là ai?

Tiền đạo

Tuần này, chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc sống hàng ngày của He Neymar. Anh ấy là một cầu thủ Brazil rất khéo léo. Biệt danh của anh ấy là Jóia - nó có nghĩa là Viên ngọc trong tiếng Bồ Đào Nha. Neymar luôn thức dậy lúc 6:30 và bắt đầu tập luyện tại câu lạc bộ của mình lúc 9:00 sáng. Anh ăn trưa cùng đồng đội vào buổi trưa và đến phòng tập lúc 2:00 chiều. Anh ấy thường đi ngủ lúc 10:00 tối.)

Lời giải chi tiết:

Extract B is not OK. The phrases I call him The Magician', I think he has training, and Neymar's probably does too are not appropriate because not offer correct information, just personal opinion or guesswork.

(Đoạn B không ổn. Những cụm từ tôi gọi anh ấy là The Magician ', tôi nghĩ anh ấy đã được đào tạo, và Neymar có lẽ cũng vậy. Thông tin này không phù hợp vì không cung cấp thông tin chính xác, chỉ là ý kiến cá nhân hoặc phỏng đoán.)

Bài 2

2.* Use the two reliable sources to complete the fact file.

(Sử dụng hai nguồn đáng tin cậy để hoàn thành hồ sơ dữ kiện.)

Name: Neymar da Silva Santos Junior (Neymar)

Nickname(s):

Date of birth

Place of birth

Daily routine

Free-time activities

Lời giải chi tiết:

Name: Neymar da Silva Santos Junior (Neymar)

Nickname(s):  Jóia

Date of birht:  5th February, 1992

Place of birth: Mogi das Cruzes, Brazil

Daily routine:  Wakes up 6:30, starts practice 9:00, lunch with teammates 12:00, goes to gym 2:00, goes to bed 10:00

Free-time activities:  playing computer games, spending time with his family.

Tạm dịch:

Tên: Neymar da Silva Santos Junior (Neymar)

Biệt danh: Jóia

Ngày của birht: ngày 5 tháng 2 năm 1992

Nơi sinh: Mogi das Cruzes, Brazil

Thói quen hàng ngày: thức dậy 6:30, bắt đầu tập luyện 9:00, ăn trưa với đồng đội 12:00, đi tập thể dục 2:00, đi ngủ 10:00

Các hoạt động khi rảnh rỗi: chơi điện tử, dành thời gian cho gia đình.

Bài 3

3.* Use the fact file to prepare a presentation about Neymar. Start like this:

(Sử dụng tệp dữ kiện để chuẩn bị bài thuyết trình về Neymar. Bắt đầu như thế này)

He's fast, he's, he's a striker. He's one of the best players in the world. He's ... Neymar!!!

Lời giải chi tiết:

He's fast, he's talented, he's a striker. He's one of the best players in the world. He's Silva Santos Júnio. He was born in Mogi das Cruzes, Barzil on 5th February 1992. His fans call him Jóia - it means "Jewel' in Portuguese! Neymar has a daily routine. He always wakes up at 6:30 and starts practice at his club at 9:00 a.m. He has lunch with his teammates at noon and ... His real name is Neymar da goes to the gym at 2:00 p.m. He usually goes to bed at 10:00 p.m. A lot of footballers play golf in their free time but Neymar likes playing computer games. He also enjoys spending time with his family. What about you? Who's your favourite footballer?

Tạm dịch:

Anh ấy nhanh, anh ấy tài năng, anh ấy là một tiền đạo. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy là Silva Santos Júnio. Anh ấy sinh ra ở Mogi das Cruzes, Barzil vào ngày 5 tháng 2 năm 1992. Người hâm mộ gọi anh ấy là Jóia - nó có nghĩa là "Viên ngọc quý" trong tiếng Bồ Đào Nha! Neymar có một thói quen hàng ngày. Anh ấy luôn thức dậy lúc 6:30 và bắt đầu tập luyện tại câu lạc bộ của mình lúc 9 giờ. : 00 giờ sáng Anh ấy ăn trưa với đồng đội vào buổi trưa và ... Tên thật của anh ấy là Neymar da đi đến phòng tập thể dục lúc 2 giờ chiều Anh ấy thường đi ngủ lúc 10 giờ tối Rất nhiều cầu thủ chơi gôn vào thời gian rảnh nhưng Neymar thích chơi game trên máy tính. Anh ấy cũng thích dành thời gian cho gia đình. Còn bạn thì sao? Cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn là ai?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close