1. Present your dream house – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 1. Present your dream house – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. * Look at Paul's ideas about his dream house. Group these words under the headings. 

(Hãy xem những ý tưởng của Paul về ngôi nhà mơ ước của anh ấy. Nhóm những từ này dưới các đề mục.)

  • Where it is         • Size Rooms          • Inside               • Outside               •Furniture 

in the countryside beside a river 

chairs swimming pool

four bedrooms armchairs

huge near a lake 

garden in a small town

two bathrooms in the suburbs 

in the city centre under the sea 

in a tree table 

desk kitchen

flowerswalls 

living roomblue 

toilet

sofa 

Lời giải chi tiết:

Where it is

in the countryside, in a small town, in the suburbs, under the sea, in a tree, near a lake, in the city centre, beside a river

Size

small, big, huge

Rooms

four bedrooms, living room, two bathrooms, kitchen

Inside

hower, toilet, blue walls

Outside

swimming pool, garden, garage, flowers, blue walls

Furniture

bed, sofa, table, desk, chairs, armchairs

Bài 2

2 * Put the paragraphs in the correct order. Inside, all the rooms are glass.

(Xếp các đoạn văn theo đúng thứ tự. Bên trong, tất cả các phòng đều bằng kính.)

1. Inside, all the rooms are glass.There is a big glass bedroom with a glass bed and a beautiful blue bathroom. There is a very small kitchen. In the kitchen, there isn't a fridge. There's only a cooker that makes food! Magic!

2. My dream house is a flying house. It's a house and car all in one.

3. It's a very modern huge house with white walls. It's only got one floor and there isn't a garden or a driveway.

4. It is a very strange house, but I love it!

Lời giải chi tiết:

A- 3. Inside, all the rooms are glass.There is a big glass bedroom with a glass bed and a beautiful blue bathroom. There is a very small kitchen. In the kitchen, there isn't a fridge. There's only a cooker that makes food! Magic!

B- 1. My dream house is a flying house. It's a house and car all in one.

C- 2.  It's a very modern huge house with white walls. It's only got one floor and there isn't a garden or a driveway.

D- 4. It is a very strange house, but I love it!

Tạm dịch:

A- Bên trong, tất cả các phòng đều bằng kính, có một phòng ngủ lớn bằng kính với giường kính và phòng tắm màu xanh lam tuyệt đẹp. Có một nhà bếp rất nhỏ. Trong nhà bếp, không có tủ lạnh. Chỉ có một cái nồi nấu thức ăn! Ảo thuật!

B- Ngôi nhà mơ ước của tôi là một ngôi nhà biết bay. Đó là một ngôi nhà và xe hơi tất cả trong một.

C-  Đó là một ngôi nhà khổng lồ rất hiện đại với những bức tường trắng. Nó chỉ có một tầng và không có vườn hay đường lái xe.

D- Đó là một ngôi nhà rất lạ, nhưng tôi yêu nó!

Bài 3

3 * Fill in the gaps with adjectives from the list.            

(Điền vào khoảng trống bằng các tính từ trong danh sách.)

 • beautiful            • huge             • small             •big                 quiet             • comfortable My house is in the shape of a mushroom. It is in a 1) quiet place in the countryside. There is only one room but it is 2)______ with a 3) _______armchair, a 4) _____ sofa, a fireplace and a bed. There's also a 5)______bathroom and a kitchen. Outside, there is a garden with lots of trees and flowers and 6)_______small swimming pool.

Lời giải chi tiết:

My house is in the shape of a mushroom. It is in a place in the countryside. There is only one room but it is beautiful with a comfortable armchair, a big sofa, a fireplace and a bed. There's also a small bathroom and a kitchen. Outside, there is a huge garden with lots of trees and flowers and a small swimming pool.

(Tạm dịch:

Nhà em hình nấm. Nó ở một nơi ở nông thôn. Chỉ có một phòng nhưng nó rất đẹp với một chiếc ghế bành êm ái, một chiếc ghế sofa lớn, một lò sưởi và một chiếc giường. Ngoài ra còn có một phòng tắm nhỏ và một nhà bếp. Bên ngoài, có một khu vườn rộng lớn với nhiều cây và hoa và một hồ bơi nhỏ.)

Bài 4

4 * Read the beginning/ending from two different presentations. Underline the quotations.

(Đọc phần đầu / phần cuối của hai bài thuyết trình khác nhau. Gạch chân phần trích dẫn.)

A. People say, "There's no.place like home." What is your dream home like? A big house? A small house? Well, my dream house is very strange.

B. Big or small, our house is special to us. As the saying goes, "Home is where the heart is."

Lời giải chi tiết:

A. People say, "There's no.place like home." What is your dream home like? A big house? A small house? Well, my dream house is very strange.

 B. Big or small, our house is special to us. As the saying goes, "Home is where the heart is."

Bài 5

5. * Collect more quotations/sayings or proverbs about houses. Use them in your presentation.

(Sưu tầm thêm những câu danh ngôn / câu nói hay tục ngữ về nhà ở. Sử dụng chúng trong bài thuyết trình của bạn)

Lời giải chi tiết:

"Home sweet home."

"A man's home is his castle."

"There is nothing like staying at home for real comfort."

 "The house allows one to dream in space."

Tạm dịch

"Ngôi nhà thân yêu."

"Nhà của người đàn ông là lâu đài của anh ta”

"Không đâu thoải mái bằng ở nhà."

"Ngôi nhà cho phép người ta mơ trong đó."

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close