Bài 21 trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giả bài 21 trang 8 sách bài tập toán 8. Tính nhanh:a) 85.12,7+5.3.12,7;...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh:

LG a

\(\) \(85.12,7+5.3.12,7\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(85.12,7+5.3.12,7\)\(=12,7.(85+5.3)\)\(=12,7.(85+15)\)\(=12,7.100=1270\)

LG b

\(\) \(52.143 - 52.39 - 8.26\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(52.143 - 52.39 - 8.26 \\=52.143−52.39−52.4\\=52.143 - 52.39 - 4.2.26\\=52.143 - 52.39 - 4.52 \\=52.(143−39−4)\\=52.100\\=5200\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close