Bài 21 trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giả bài 21 trang 8 sách bài tập toán 8. Tính nhanh:a) 85.12,7+5.3.12,7;...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh:

LG a

\(\) \(85.12,7+5.3.12,7\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(85.12,7+5.3.12,7\)\(=12,7.(85+5.3)\)\(=12,7.(85+15)\)\(=12,7.100=1270\)

LG b

\(\) \(52.143 - 52.39 - 8.26\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(52.143 - 52.39 - 8.26 \)\(=52.143−52.39−52.4\) (vì \(8.26=4.2.26=4.52\))

\(=52.(143−39−4)=52.100=5200\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close