Bài 22 trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập toán 8. Phân tích thành nhân tử...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích thành nhân tử:

LG a

\(\) \(5x-20y\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(5x-20y\)  \(=5x-5.4y=5(x-4y)\)

LG b

\(\) \(5x(x-1)-3x(x-1)\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(5x(x-1)-3x(x-1)\)

\(=(x-1)(5x-3x)\)

\(=(x-1).2x\)

LG c

\(\) \(x(x+y)-5x-5y\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(x(x+y)-5x-5y\)

\(=x(x+y)-(5x+5y)\)

\(=x(x+y)-5(x+y)\)

\(=(x+y)(x-5)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close