Bài 23 trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 8 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị của các biểu thức sau: 

LG a

\(\) \({x^2} + xy + x\)  tại \(x = 77\)  và \(y = 22\)

Phương pháp giải:

+) Rút gọn biểu thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

+) Thay giá trị \(x, y\) vào biểu thức đã rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^2} + xy + x\) \( = x\left( {x + y + 1} \right)\)

Thay \(x = 77;y = 22\)  vào biểu thức ta có:

\(x\left( {x + y + 1} \right) = 77.\left( {77 + 22 + 1} \right)\)\( = 77.100 = 7700\)

LG b

\(\) \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {y - x} \right)\)  tại \(x = 53\)  và \(y = 3\)

Phương pháp giải:

+) Rút gọn biểu thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

+) Thay giá trị \(x, y\) vào biểu thức đã rút gọn.

Chú ý: \((x-y)=-(y-x)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {y - x} \right)\) \( = x\left( {x - y} \right) - y\left( {x - y} \right) \)\(= \left( {x - y} \right)\left( {x - y} \right) = {\left( {x - y} \right)^2}\)

Thay \(x = 53;y = 3\)  vào biểu thức ta có: \({\left( {x - y} \right)^2} = {\left( {53 - 3} \right)^2} = {50^2} = 2500\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close