Đề kiểm tra 1 tiết Văn 8 - Đề số 1

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Chép lại chính xác văn bản Nước Đại Việt ta. (1,5 điểm)

Câu 2. Nêu tên tác giả, tác phẩm có văn bản trích Nước Đại Việt ta và cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, (2,5 điểm)

Câu 3. Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ sau: (2,0 điểm)

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

(Tế Hanh, Quê hương)

Câu 4. Viết một đoạn văn ngắn (10 - 15 câu) trình bày cảm nhận của em về văn bản Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay về giáo dục) của Ru-xô. (5,0 điểm)

Lời giải chi tiết

Câu 1. 

Chép lại chính xác văn bản Nước Đại Việt ta.

Phương pháp:

Yêu cầu viết đúng văn bản Nước Đại Việt ta.

Lời giải chi tiết:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đến một phương,

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong

Của Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.

Việc xưa xem xét

Chứng cớ còn nghi.

Câu 2.

Nêu tên tác giả, tác phẩm có văn bản trích Nước Đại Việt ta và cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Phương pháp:

Nhớ lại thông tin tác giả, tác phẩm

Lời giải chi tiết:

- Tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

- Nêu đúng hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

Câu 3. 

Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ sau:

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

(Tế Hanh, Quê hương)

Phương pháp:

Đọc kĩ hai câu thơ và nêu nhận xét

Lời giải chi tiết:

Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật hai câu thơ:

   Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

   Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

- Nghệ thuật nhân hoá và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

- Hiệu quả nghệ thuật: Con thuyền vốn vô tri vô giác nay trở thành một nhân vật có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Câu thơ mang cảm xúc đầy tính triết lí về lao động trong cảnh thanh bình. Bến quê trở thành một mảnh tâm hồn của người con xa quê.

Câu 4.

Viết một đoạn văn ngắn (10 - 15 câu) trình bày cảm nhận của em về văn bản Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay về giáo dục) của Ru-xô.

Phương pháp:

Nêu cảm nhận của em về văn bản.

Chú ý hình thức đoạn văn khoảng 10-15 câu

Lời giải chi tiết:

- Yêu cầu HS viết được một đoạn văn với độ dài từ 10 - 15 câu, có sự hoàn chỉnh về hình thức và trọn vẹn về nội dung.

- Về nội dung yêu cầu nêu được:

Đi bộ ngao du là một văn bản nghị luận đầy sức thuyết phục. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ hoà quyện với thực tiễn cuộc sống giúp cho văn bản sinh động, hấp dẫn.

Đi bộ ngao du là một văn bản thật có ích và vô cùng thú vị, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.

+ Văn bản đã giúp cho ta mở rộng tầm nhìn, phát triển nhân cách. Đồng thời cũng mang lại cho ta nhiều bài học nhân sinh sâu sắc, giúp cho cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa. 

Nguồn: Sưu tầm

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close