Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 9

Quảng cáo

UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?

(Bạn đã thấy gì ở sở thú?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

Loigiahay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close