Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. WHAT DAY IS IT TODAY?

- ancient town: phố cổ

- by: bằng (phương tiện đi lại)

- countryside: thôn quê

- enjoy: thích

- get: đến

- Imperial City: cố đô

- motorbike: xe máy

- railway: đường sắt

- scenery: phong cảnh

- sea: biển

- seaside: bờ biển

- taxi: xe tắc xi

- train: tàu hỏa

- underground: tàu điện ngầm

- view: phong cảnh

Loigiahay.com

Quảng cáo
close