Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 15

Quảng cáo

UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?

(Em muốn trở thành gì trong tương lai?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 15 Tiếng Anh 5 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close