Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 12

Quảng cáo

UNIT 12. DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

(Đừng đi xe đạp nhanh quá!)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 5 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close