Vocabulary - Từ vựng - Unit 13 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 13

Quảng cáo

UNIT 13. WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

(Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?)

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close