Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 1

Quảng cáo

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- What's...like?: như thế nào?

Loigiahay.com

>> Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 5 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close