Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20

Quảng cáo

UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?

 

- noisy: ồn ào

- peaceful: thanh bình

- busy: bận rộn

- cheap: rẻ

- wonderful: thú vị

Loigiahay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close