Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14

Quảng cáo

UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?

(Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close