Vocabulary - Từ vựng - Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 16

Quảng cáo

UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE?

(Bưu điện ở đâu?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 16 Tiếng Anh 5 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close