Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 11

Quảng cáo

UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU?

(BẠN BỊ LÀM SAO THẾ?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close