Vocabulary - Từ vựng - Unit 18 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 18

Quảng cáo

UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?

(Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.  

17. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close