Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì? She likes reading folk tales. Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


What happened in the story?

(Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?)

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. 

(Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo.)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

(Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.)

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lây thức ăn và thức uống.)

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

(Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau.)


Lời giải chi tiết:

1. b First, the poor girl went to the forest.

(Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.)

2. b Then she met an old man.

(Sau đó cô ấy đã gặp một ông già.)

3. a Next, he gave her three wishes.

(Tiếp theo, ông ây đã cho cô ấy ba điều ước.)

4. a In the end, she married a prince.

(Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với một hoàng tử.)

Bài 3

3. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.)


The Fox and the Crow 

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing" "Yes,..." the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha! Thanks for the meat.".

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu chuyện:

Cáo và Quạ

Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: "Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?". Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi "Bạn có thể nhảy múa được không?". Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: “Bạn có thể hát được không?" "Được,... con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: "Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt".

Bài 4

4. Read and write.

(Đọc và viết.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

2. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

3. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện dân gian?

4. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

5. Tại sao cô ấy thích những truyện dân gian?

Lời giải chi tiết:

1. She likes reading folk tales.

(Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.)

2. She thinks they are usually short and interesting.

(Cô ấy nghĩ chúng thường ngắn và thú vị.)

3. She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.

(Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thàđôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.)

4. She thinks the fox was clever and the crow was not.

(Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.)

5. Because each of them gives her a lesson in life.

(Bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.)

Bài 5

5. Write about the characters in your favorite story.

(Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

My favourite story is The Golden starfruit Tree.

(Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.)

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

(Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.) 

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu những ngôi sao.)

Bây giờ tôi có thể...

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

viết về những nhân vật trong một câu chuyện.

>> Xem thêm

Quảng cáo
close