Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 19

Quảng cáo

UNIT 19. WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào?)

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close