Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 10

Quảng cáo

UNIT 10. WHEN WILL SPORTS DAY BE?

(NGÀY HỘI THỂ THAO SẼ DIỄN RA KHI NÀO?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Loigiahay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close