Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

1. 

2. 

3. morning exercise: thể dục buổi sáng

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Loigiahay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài