Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14

Quảng cáo

UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?

- crow: con quạ

- fox: con cáo

- greedy: tham lam

- honest: chân thật

- intelligent: thông minh

- once upon a time: ngày xửa ngày xưa…

- order: ra lệnh

- seed: hạt

- stupid: ngốc nghếch

- ago: trước, đã qua, trong quá khứ

- wise: khôn ngoan

Loigiahay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài