Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 11

Quảng cáo

UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU?

- dentist: nha sĩ

- earache: đau tai

- expensive: đắt, mắc

- hand: bàn tay

- karate: môn võ karatê

- pilot: phi công

- sore throat: đau cổ

- stomach ache: đau bụng

- take a rest: nghỉ ngơi

- carry: mang vác

- clean: lau

- thing: vật, thứ

- toothache: đau răng

Loigiahay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài