Từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các tháng trong năm - Cách hỏi về ngày sinh nhật

Quảng cáo

UNIT 4. WHEN'S YOUR BIRTHDAY?

(Khi nào là sinh nhật của bạn?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 4 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close