Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Một số ngày hội lớn trong năm. 2. Khi muốn hỏi và đáp về khi nào có lễ hội nào đó. 3. Hỏi và đáp về bạn làm gì vào dịp/lễ hội nào đó

Quảng cáo

1. Một số ngày hội lớn trong nãm

Teacher's Day (ngày nhà giáo)

Christmas (Giáng sinh)

New Year (năm mới)

Mid-Autumn Festival (tết trung thu)

Children's Day (quốc tế thiếu nhi)

2. Khi muốn hỏi và đáp về khi nào có lễ hội nào đó

Hỏi: When is + các ngày lễ hội? (… là khi nào?)

Đáp: It’s + on + ngày tháng. (Đó là/ Nó là ngày...)

Ex: When is Christmas? (Khi nào thì Giáng sinh?)

It's on the twenty-fifth of December. (Đó là ngày 25 tháng 12.)

3. Hỏi và đáp về bạn làm gì vào dịp/lễ hội nào đó

What do you do + at/ on+ các ngày lễ hội? (Bạn làm gì vào các ngày …?)

I+ động từ chỉ hoạt động.

Ex: What do you do at Tet? (Bạn làm gì vào dịp Tết?)

I make banh chung. (Mình gói bánh chưng.)

What do you do on your birthday? (Bạn làm gì vào sinh nhật của bạn?)

I sing and dance with my friends. (Mình hát và nhảy múa với bạn bè.)

Quảng cáo
close