Từ vựng Unit 1 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Từ vựng về chủ đề chào theo các buổi, chúc ngủ ngon, về quê quán.

Quảng cáo

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Quảng cáo
close