Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Puskin Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG kho nói về tiểu sử của tác giả Puskin?

 • A

  Xuất thân trong một gia đình nông dân mê thơ và biết làm thơ từ thuở học sinh.

 • B

  Cuộc đời của Puskin kết thúc trong bi kịch

 • C

  Ông sinh ra và lớn lên trong thời đại cả nước Nga đang bị đè nặng bởi ách thống trị của chế độ nông nô chuyên chế

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 2 :

Vai trò và vị trí của Puskin là?

 • A

  Puskin được xem là “Mặt trời của thi ca Nga”

 • B

  Là nhà thơ mở đầu, đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỉ XIX.

 • C

  Ông đã để lại 800 bài thơ và 13 bản trường ca bất hủ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Nội dung thơ của Puskin là?

 • A

  Thơ về tình yêu

 • B

  Thơ của Puskin thể hiện tâm hồn khao khát tự do và tình yêu của nhân dân Nga

 • C

  Thơ về bi kịch lịch sử

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Puskin sáng tác những thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết bằng thơ, truyện ngắn, bi kịch lịch sử, trường ca,….

 • B

  Tiểu thuyết, truyện ngắn, bi kịch lịch sử, trường ca,…

 • C

  Tiểu thuyết bằng thơ, tiểu thuyết lịch sử, trường ca,...

 • D

  Tiểu thuyết, truyện ngắn, trường ca,...

Câu 5 :

Thơ Puskin chủ yếu viết về chủ đề gì?

 • A

  Phê phán chế độ Nga hoàng

 • B

  Tình yêu

 • C

  Về thiên nhiên và tự do 

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG kho nói về tiểu sử của tác giả Puskin?

 • A

  Xuất thân trong một gia đình nông dân mê thơ và biết làm thơ từ thuở học sinh.

 • B

  Cuộc đời của Puskin kết thúc trong bi kịch

 • C

  Ông sinh ra và lớn lên trong thời đại cả nước Nga đang bị đè nặng bởi ách thống trị của chế độ nông nô chuyên chế

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử Puskin

Lời giải chi tiết :

Puskin xuất thân trong một gia đình quý tộc mê thơ và biết làm thơ từ thuở học sinh.

Câu 2 :

Vai trò và vị trí của Puskin là?

 • A

  Puskin được xem là “Mặt trời của thi ca Nga”

 • B

  Là nhà thơ mở đầu, đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỉ XIX.

 • C

  Ông đã để lại 800 bài thơ và 13 bản trường ca bất hủ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về vai trò và vị trí của Puskin

Lời giải chi tiết :

- Là nhà thơ mở đầu, đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỉ XIX.

- Đóng góp của Puskin cho nền văn học: Puskin có đóng góp trên nhiều mặt, nhiều thể loại, nhưng cống hiến vĩ đại nhất của ông vẫn là Thơ trữ tình với hơn 800 bài thơ và 13 bản trường ca bất hủ. Vì thế mà Puskin được xem là “Mặt trời của thi ca Nga” (Léc-môn-tốp).

Câu 3 :

Nội dung thơ của Puskin là?

 • A

  Thơ về tình yêu

 • B

  Thơ của Puskin thể hiện tâm hồn khao khát tự do và tình yêu của nhân dân Nga

 • C

  Thơ về bi kịch lịch sử

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Puskin

Lời giải chi tiết :

- Về nội dung: thơ của Puskin thể hiện tâm hồn khao khát tự do và tình yêu của nhân dân Nga → Chính vì thế mà Bielinxki đã nhận định Puskin là “bộ bách khoa toàn thư của hiện thực đời sống Nga nửa đầu thế kỉ XIX”.

- Tình yêu và bi kịch lịch sử cũng chiếm phần lớn trong các sáng tác của ông.

Câu 4 :

Puskin sáng tác những thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết bằng thơ, truyện ngắn, bi kịch lịch sử, trường ca,….

 • B

  Tiểu thuyết, truyện ngắn, bi kịch lịch sử, trường ca,…

 • C

  Tiểu thuyết bằng thơ, tiểu thuyết lịch sử, trường ca,...

 • D

  Tiểu thuyết, truyện ngắn, trường ca,...

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Puskin

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính:

- Tiểu thuyết bằng thơ: Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin, 1823-1831;...

- Bi kịch lịch sử: Bô-rít Gô-đu-nốp, 1825;...

- Trường ca: Ru-xlan và Li-út-mi-la, 1820; Người tù Cáp-ca-dơ, 1821;...

- Truyện ngắn: Cô tiểu thư nông dân,1830; Con đầm pích, 1833...

Câu 5 :

Thơ Puskin chủ yếu viết về chủ đề gì?

 • A

  Phê phán chế độ Nga hoàng

 • B

  Tình yêu

 • C

  Về thiên nhiên và tự do 

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Puskin

Lời giải chi tiết :

Thơ Puskin chủ yếu về bốn chủ đề lớn: Về phê phán chế độ Nga hoàng, về tình yêu, về thiên nhiên và về ca ngợi sự tự do, Puskin để lại một khối lượn các tác phẩm lớn bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

close