Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nam Cao Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nam Cao tên khai sinh là?

 • A

  Nguyễn Văn Tài

 • B

  Trần Hữu Tri

 • C

  Nguyễn Kim Thành

 • D

  Bùi Đình Diệm

Câu 2 :

Nam Cao được biết đến với vai trò là?

 • A

  Nhà văn, nhà thơ

 • B

  Nhà báo

 • C

  Chiến sĩ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 3 :

Nam Cao quê ở?

 • A

  Hoài Đức, Hà Nội

 • B

  Lý Nhân, Hà Nam

 • C

  Đan Phượng, Hà Nội

 • D

  Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Câu 4 :

Ý nào sau đây không đúng khi nói về tiểu sử Nam Cao?

 • A

  Ông xuất thân từ một gia đình Công giáo bậc trung.

 • B

  Năm 18 tuổi ông vào Sài Gòn nhận làm thư kí cho một hiệu thuốc.

 • C

  Thuở nhỏ ông học ở trường làng, sau đó được gửi xuống Nam Định học.

 • D

  Năm 1948 ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 5 :

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là?

 • A

  “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có”.

 • B

  Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”

 • C

  Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  A và C đúng

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của Nam Cao?

 • A

  Sống mòn

 • B

  Giăng sáng

 • C

  Giông tố

 • D

  Đôi mắt

Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của Nam Cao là?

 • A

  Đề cao tư tưởng con người

 • B

  Thường viết về những cái nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

 • C

  Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về vị trí và tầm ảnh hưởng của Nam Cao?

 • A

  Là nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại.

 • B

  Là nhà văn hiện thực nhân đạo xuất sắc của thế kỉ XX.

 • C

  Ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về con người Nam Cao?

 • A

  Vẻ ngoài lạnh lùng, đời sống nội tâm sục sôi luôn nghiêm khắc đấu tranh với mình thoát khỏi cái tầm thường.

 • B

  Là người có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình yêu thương nhất là người nông dân nghèo.

 • C

  Là người luôn day dứt suy tư về bản thân cuộc sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nam Cao tên khai sinh là?

 • A

  Nguyễn Văn Tài

 • B

  Trần Hữu Tri

 • C

  Nguyễn Kim Thành

 • D

  Bùi Đình Diệm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Nam Cao tên khai sinh là Trần Hữu Tri

Câu 2 :

Nam Cao được biết đến với vai trò là?

 • A

  Nhà văn, nhà thơ

 • B

  Nhà báo

 • C

  Chiến sĩ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Nam Cao (tên khai sinh là Trần Hữu Tri) là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ, liệt sỹ.

Câu 3 :

Nam Cao quê ở?

 • A

  Hoài Đức, Hà Nội

 • B

  Lý Nhân, Hà Nam

 • C

  Đan Phượng, Hà Nội

 • D

  Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Câu 4 :

Ý nào sau đây không đúng khi nói về tiểu sử Nam Cao?

 • A

  Ông xuất thân từ một gia đình Công giáo bậc trung.

 • B

  Năm 18 tuổi ông vào Sài Gòn nhận làm thư kí cho một hiệu thuốc.

 • C

  Thuở nhỏ ông học ở trường làng, sau đó được gửi xuống Nam Định học.

 • D

  Năm 1948 ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Năm 18 tuổi ông vào Sài Gòn nhận làm thư kí cho một hiệu may. 

Câu 5 :

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là?

 • A

  “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có”.

 • B

  Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”

 • C

  Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  A và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác

- Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”: “Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”

- Ông quan niệm: Tác phẩm "phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi; ca tụng tình yêu, bác ái, công bằng” và "Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một cái khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có”.

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của Nam Cao?

 • A

  Sống mòn

 • B

  Giăng sáng

 • C

  Giông tố

 • D

  Đôi mắt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của tác giả Nam Cao

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của Nam Cao là Giông tố (Vũ Trọng Phụng)

Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của Nam Cao là?

 • A

  Đề cao tư tưởng con người

 • B

  Thường viết về những cái nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

 • C

  Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về phong cách nghệ thuật của Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật

- Đề cao con người tư tưởng: Quan tâm tới đời sống tinh thần của con người, luôn hứng thú khám phá "con người trong con người".

- Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

- Thường viết về những cái nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

- Ông có phong cách triết lý trữ tình sắc lạnh.

Câu 8 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về vị trí và tầm ảnh hưởng của Nam Cao?

 • A

  Là nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại.

 • B

  Là nhà văn hiện thực nhân đạo xuất sắc của thế kỉ XX.

 • C

  Ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về vị trí và tầm ảnh hưởng của Nam Cao

Lời giải chi tiết :

- Là nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại.

- Là nhà văn hiện thực nhân đạo xuất sắc của thế kỉ XX. Nam Cao đã đưa chủ nghĩa hiện thực lên một bước đột phá: chủ nghĩa hiện thực tâm lí.

- Ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996.

Câu 9 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về con người Nam Cao?

 • A

  Vẻ ngoài lạnh lùng, đời sống nội tâm sục sôi luôn nghiêm khắc đấu tranh với mình thoát khỏi cái tầm thường.

 • B

  Là người có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình yêu thương nhất là người nông dân nghèo.

 • C

  Là người luôn day dứt suy tư về bản thân cuộc sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Con người Nam Cao:

- Vẻ ngoài lạnh lùng, đời sống nội tâm sục sôi luôn nghiêm khắc đấu tranh với mình thoát khỏi cái tầm thường, nhỏ nhoi để vươn tới những giá trị cao đẹp. Chính điều này đã làm nên thành công cho Nam Cao ở mảng đề tài khám phá nội tâm người trí thức nghèo

- Là người có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình yêu thương nhất là người nông dân nghèo những trang văn viết về người nông dân luôn thấm đượm tư tưởng nhân đạo sâu sắc

- Là người luôn day dứt suy tư về bản thân cuộc sống những sáng tác của ông luôn giàu tính triết lí

Cuộc đời lao động sáng tạo nghệ thuật của ông là tấm gương cho hậu thế nhất là các nhà văn trẻ

close