Trắc nghiệm Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo của tác giả:

 • A
  Albert Einstein
 • B
  Richard Watson
 • C
  Giản Tư Trung
 • D
  Trần Nhật Vy
Câu 2 :

Chủ đề của văn bản là:

 • A
  Vai trò của máy móc đến với cuộc sống của con người
 • B
  Tương lai con người sau 50 năm
 • C
  Trí thông minh nhân tạo
 • D
  Đáp án khác
Câu 3 :

Theo tác giả, AI có thể chia thành mấy nhóm?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 4 :

“AI mạnh” là:

 • A
  Trí thông minh có thể thay thế máy tính cá nhân
 • B
  Là trí thông minh được dùng để bổ sung thay vì vượt lên trí tuệ loài người
 • C
  Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những cỗ máy có khả năng suy nghĩ thực sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

“AI yếu” là:

 • A
  Trí thông minh có thể thay thế máy tính cá nhân
 • B
  Là trí thông minh được dùng để bổ sung thay vì vượt lên trí tuệ loài người
 • C
  Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những cỗ máy có khả năng suy nghĩ thực sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Theo tác giả, “AI mạnh” có thể:

 • A
  Chuẩn đoán bệnh nhân và phẫu thuật
 • B
  Lập kế hoạch quân sự và ra lệnh chiến đấu
 • C
  Dự đoán và đối phó với tội phạm
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 7 :

Sơ đồ thông tin mà tác giả sử dụng mang lại hiệu quả gì?

 • A
  Giúp phần kiến thức mà tác giả muốn truyền tải trở nên khoa học
 • B
  Người đọc cũng phần nào dễ dàng nắm bắt được thông tin chính
 • C
  A và B đúng
 • D
  Đáp án khác
Câu 8 :

Tác giả đưa ra dự đoán gì về tương lai của trí tuệ nhân tạo?

 • A
  Chúng sẽ trở lên thông minh và tương lai
 • B
  Chúng sẽ đảm nhận nhiều chức năng giống như con người ở hiện tại.
 • C
  Chúng sẽ nhanh chóng thay thế hoàn toàn con người
 • D
  A và B đúng
Câu 9 :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo được trích trong:

 • A
  50 ý tưởng về tương lai
 • B
  60 ý tưởng về tương lai
 • C
  70 ý tưởng về tương lai
 • D
  80 ý tưởng về tương lai
Câu 10 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả:

 • A
  Là nhà tương lai học và giảng viên đại học người Anh
 • B
  Là cây bút nổi tiếng về các phát minh, sáng chế
 • C
  Là người phân tích, dự đoán các xu hướng toàn cầu trong tương lai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo của tác giả:

 • A
  Albert Einstein
 • B
  Richard Watson
 • C
  Giản Tư Trung
 • D
  Trần Nhật Vy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo của tác giả Richard Watson

Câu 2 :

Chủ đề của văn bản là:

 • A
  Vai trò của máy móc đến với cuộc sống của con người
 • B
  Tương lai con người sau 50 năm
 • C
  Trí thông minh nhân tạo
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý vào nhan đề và đoạn mở đầu của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Chủ đề của văn bản là trí thông minh nhân tạo.

Câu 3 :

Theo tác giả, AI có thể chia thành mấy nhóm?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 3 văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, có thể chia AI thành hai nhóm: “AI mạnh” và “AI yếu”

Câu 4 :

“AI mạnh” là:

 • A
  Trí thông minh có thể thay thế máy tính cá nhân
 • B
  Là trí thông minh được dùng để bổ sung thay vì vượt lên trí tuệ loài người
 • C
  Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những cỗ máy có khả năng suy nghĩ thực sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 3 văn bản

Lời giải chi tiết :

“AI mạnh” là Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những cỗ máy có khả năng suy nghĩ thực sự

Câu 5 :

“AI yếu” là:

 • A
  Trí thông minh có thể thay thế máy tính cá nhân
 • B
  Là trí thông minh được dùng để bổ sung thay vì vượt lên trí tuệ loài người
 • C
  Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những cỗ máy có khả năng suy nghĩ thực sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 3 văn bản

Lời giải chi tiết :

“AI yếu” là: Là trí thông minh được dùng để bổ sung thay vì vượt lên trí tuệ loài người

Câu 6 :

Theo tác giả, “AI mạnh” có thể:

 • A
  Chuẩn đoán bệnh nhân và phẫu thuật
 • B
  Lập kế hoạch quân sự và ra lệnh chiến đấu
 • C
  Dự đoán và đối phó với tội phạm
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 3

Lời giải chi tiết :

Trong tương lai, những cỗ máy có AI mạnh sẽ có khả năng học hỏi khi chúng vận hành và phản ứng lại với các sự kiện bất ngờ. Bạn hãy nghĩ về khả năng những việc như:

- Chẩn đoán bệnh và phẫu thuật, lập kế hoạch quân sự và ra lệnh chiến đấu

- Chăm sóc khách hàng được tự động hóa

- Những chú rô – bốt với óc sáng tạo và tính tự động nhân tạo có thể dự đoán và đối phó với tội phạm

Câu 7 :

Sơ đồ thông tin mà tác giả sử dụng mang lại hiệu quả gì?

 • A
  Giúp phần kiến thức mà tác giả muốn truyền tải trở nên khoa học
 • B
  Người đọc cũng phần nào dễ dàng nắm bắt được thông tin chính
 • C
  A và B đúng
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý vào sơ đồ được tác giả sử dụng

Rút ra kết luận về hiệu quả

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng sơ đồ không chỉ giúp phần kiến thức mà tác giả muốn truyền tải trở nên khoa học hơn, mà người đọc cũng phần nào dễ dàng nắm bắt được thông tin chính, những thông tin cần thiết về sự phát triển của AI trong tương lai.

Câu 8 :

Tác giả đưa ra dự đoán gì về tương lai của trí tuệ nhân tạo?

 • A
  Chúng sẽ trở lên thông minh và tương lai
 • B
  Chúng sẽ đảm nhận nhiều chức năng giống như con người ở hiện tại.
 • C
  Chúng sẽ nhanh chóng thay thế hoàn toàn con người
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn “Điều gì sảy ra tiếp theo?”

Lời giải chi tiết :

Tác giả đưa ra dự đoán rằng loài người sẽ bước sang một kỷ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi máy móc không đạt được độ tinh tế như trên thì chúng vẫn sẽ trở lên thông minh và tương lai nó sẽ đảm nhận nhiều chức năng giống như con người ở hiện tại.

Câu 9 :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo được trích trong:

 • A
  50 ý tưởng về tương lai
 • B
  60 ý tưởng về tương lai
 • C
  70 ý tưởng về tương lai
 • D
  80 ý tưởng về tương lai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Trí thông minh nhân tạo được trích trong 50 ý tưởng về tương lai

Câu 10 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả:

 • A
  Là nhà tương lai học và giảng viên đại học người Anh
 • B
  Là cây bút nổi tiếng về các phát minh, sáng chế
 • C
  Là người phân tích, dự đoán các xu hướng toàn cầu trong tương lai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Ri – sát Oát – xơn sinh năm 1961, là nhà tương lai học và giảng viên đại học người Anh. Ông cũng là cây bút nổi tiếng về các phát minh, sáng chế và là người phân tích, dự đoán các xu hướng toàn cầu trong tương lai

close