Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Kim Lân Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Kim Lân tên thật là?

 • A

  Nguyễn Kim Thành

 • B

  Nguyễn Văn Tài

 • C

  Bùi Đình Diệm

 • D

  Kim Lân

Câu 2 :

Ngoài viết văn, Kim Lân còn được biết đến với vai trò nào?

 • A

  Diễn viên

 • B

  Nhạc sĩ

 • C

  Đạo diễn

 • D

  Nhà nghiên cứu

Câu 3 :

Kim Lân chủ yếu sáng tác ở thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Bút kí

Câu 4 :

Các sáng tác của Kim Lân thường viết về đề tài nào?

 • A

  Chiến tranh và cuộc sống của người nông dân

 • B

  Số phận bất hạnh của người phụ nữ

 • C

  Cuộc sống và con người ở nông thôn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Truyện ngắn nào sau đây không phải sáng tác của Kim Lân?

 • A

  Làng

 • B

  Cái lò gạch cũ

 • C

  Vợ nhặt

 • D

  Nên vợ nên chồng

Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về phong cách sáng tác của nhà văn Kim Lân?

 • A

  Có biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ sống động, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn

 • C

  Văn phong giản dị nhưng gợi cảm, hấp dẫn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Kim Lân tên thật là?

 • A

  Nguyễn Kim Thành

 • B

  Nguyễn Văn Tài

 • C

  Bùi Đình Diệm

 • D

  Kim Lân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Tác giả Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài

Câu 2 :

Ngoài viết văn, Kim Lân còn được biết đến với vai trò nào?

 • A

  Diễn viên

 • B

  Nhạc sĩ

 • C

  Đạo diễn

 • D

  Nhà nghiên cứu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Ngoài viết văn, Kim Lân còn được biết đến với vai trò là diễn viên. Ông được biết đến qua vai diễn Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.

Câu 3 :

Kim Lân chủ yếu sáng tác ở thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Bút kí

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Kim Lân chủ yếu sáng tác ở thể loại truyện ngắn

Câu 4 :

Các sáng tác của Kim Lân thường viết về đề tài nào?

 • A

  Chiến tranh và cuộc sống của người nông dân

 • B

  Số phận bất hạnh của người phụ nữ

 • C

  Cuộc sống và con người ở nông thôn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Các sáng tác của Kim Lân thường viết về đề tài cuộc sống và con người ở nông thôn

Câu 5 :

Truyện ngắn nào sau đây không phải sáng tác của Kim Lân?

 • A

  Làng

 • B

  Cái lò gạch cũ

 • C

  Vợ nhặt

 • D

  Nên vợ nên chồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn không phải của Kim Lân là: Cái lò gạch cũ (tên gọi đầu tiên Nam Cao đặt cho tác phẩm Chí Phèo)

Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về phong cách sáng tác của nhà văn Kim Lân?

 • A

  Có biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ sống động, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn

 • C

  Văn phong giản dị nhưng gợi cảm, hấp dẫn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Kim Lân

Lời giải chi tiết :

Phong cách của nhà văn Kim Lân:

Có biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật; văn phong giản dị nhưng gợi cảm, hấp dẫn; ngôn ngữ sống động, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn; am hiểu và gắn bó sâu sắc về phong tục và đời sống làng quê Bắc Bộ.

close