Trắc nghiệm Tác phẩm Cộng đồng và cá thể Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Cộng đồng và cá thể là:

 • A
  Sơn Nam
 • B
  An – be Anh - xtanh
 • C
  Giản Tư Trung
 • D
  Xvét – la – na A – lếch – xi – ê -vích
Câu 2 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả?

 • A
  Ông là nhà vật lý lý thuyết người Đức
 • B
  Ông được nhìn nhận là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại
 • C
  Ông được trao giải Nobel Vật lý
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Văn bản được trích trong cuốn sách nào?

 • A
  Thế giới như bạn thấy
 • B
  Thế giới của tôi
 • C
  Thế giới như tôi thấy
 • D
  Khám phá thế giới
Câu 4 :

Theo tác giả, hầu hết những hoạt động và mong muốn của con người đều có quan hệ với:

 • A
  Thiên nhiên
 • B
  Sự tồn tại của người khác
 • C
  Ngôn ngữ
 • D
  Căn cước
Câu 5 :

Tác giả đã đưa ra luận cứ nào để chứng minh cho luận điểm thứ nhất: “Hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác”?

 • A
  Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may
 • B
  Ngôn ngữ chúng ta đang trao đổi với nhau cũng do người khác tạo ra
 • C
  Chúng ta sống trong nhà người khác xây
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Nền văn hóa nào đã đặt nền tảng trên sự giải phóng cá nhân và sự tách bạch một cách tương đối giữa cá nhân với cộng đồng?

 • A
  Nền văn hóa Ai Cập
 • B
  Thời Phục hưng ở Ý
 • C
  Nền văn hóa Châu Âu
 • D
  Đáp án khác
Câu 7 :

Theo tác giả, hai lĩnh vực nào đang bị xuống cấp?

 • A
  Âm nhạc và điêu khắc
 • B
  Hội họa và điêu khắc
 • C
  Hội họa và âm nhạc
 • D
  Điện ảnh và hội họa
Câu 8 :

Theo tác giả, cần phải đảm bảo điều gì cho sự phát triển của từng cá thể?

 • A
  Việc đảm bảo về giáo dục
 • B
  Việc phân công lao động có kế hoạch
 • C
  Việc đảm bảo về y tế
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Cộng đồng và cá thể là:

 • A
  Sơn Nam
 • B
  An – be Anh - xtanh
 • C
  Giản Tư Trung
 • D
  Xvét – la – na A – lếch – xi – ê -vích

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản Cộng đồng và cá thể là An – be Anh - xtanh

Câu 2 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả?

 • A
  Ông là nhà vật lý lý thuyết người Đức
 • B
  Ông được nhìn nhận là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại
 • C
  Ông được trao giải Nobel Vật lý
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

An – be Anh – xtanh (1879 – 1955) là nhà vật lý lý thuyết người Đức, trở thành công dân Mỹ năm 1940, được nhìn nhận là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại, có tầm ảnh hưởng lớn lao trong nhiều lĩnh vực , từ khoa học đến tư tưởng, tôn giáo và chính trị. Ông được trao giải Nô – ben Vật lí năm 1921 cho những cống hiến đối với vật lí lí thuyết, đặc biệt là cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện

Câu 3 :

Văn bản được trích trong cuốn sách nào?

 • A
  Thế giới như bạn thấy
 • B
  Thế giới của tôi
 • C
  Thế giới như tôi thấy
 • D
  Khám phá thế giới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cộng đồng và cá thể là tiểu luận trích từ Thế giới như tôi thấy – một cuốn sách quan trọng thể hiện những tư tưởng của An – be Anh – xtanh về nhiều vấn đề lớn của khoa học, đời sống

Câu 4 :

Theo tác giả, hầu hết những hoạt động và mong muốn của con người đều có quan hệ với:

 • A
  Thiên nhiên
 • B
  Sự tồn tại của người khác
 • C
  Ngôn ngữ
 • D
  Căn cước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần đầu văn bản

Lời giải chi tiết :

Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗi lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng, hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác

Câu 5 :

Tác giả đã đưa ra luận cứ nào để chứng minh cho luận điểm thứ nhất: “Hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác”?

 • A
  Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may
 • B
  Ngôn ngữ chúng ta đang trao đổi với nhau cũng do người khác tạo ra
 • C
  Chúng ta sống trong nhà người khác xây
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn đầu văn bản

Lời giải chi tiết :

Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy

Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây

Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra

Câu 6 :

Nền văn hóa nào đã đặt nền tảng trên sự giải phóng cá nhân và sự tách bạch một cách tương đối giữa cá nhân với cộng đồng?

 • A
  Nền văn hóa Ai Cập
 • B
  Thời Phục hưng ở Ý
 • C
  Nền văn hóa Châu Âu
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Có nhiều điểm đúng khi nói rằng, nền văn hóa Hy – Âu – Mỹ nói chung, đặc biệt là cao trào văn hóa thời Phục hưng ở Ý – thời chấm dứt đêm trường Trung cổ ở châu Âu – đã đặt nền tảng trên sự giải phóng cá nhân và sự tách bạch một cách tương đối giữa cá nhân với cộng đồng

Câu 7 :

Theo tác giả, hai lĩnh vực nào đang bị xuống cấp?

 • A
  Âm nhạc và điêu khắc
 • B
  Hội họa và điêu khắc
 • C
  Hội họa và âm nhạc
 • D
  Điện ảnh và hội họa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Đặc biệt nhạy cảm, sự thiếu hụt cá tính trong lĩnh vực nghệ thuật đang lộ rõ. Hội họa và âm nhạc xuống cấp trông thấy và đang đánh mất ghê gớm sự cộng hưởng trong công chúng

Câu 8 :

Theo tác giả, cần phải đảm bảo điều gì cho sự phát triển của từng cá thể?

 • A
  Việc đảm bảo về giáo dục
 • B
  Việc phân công lao động có kế hoạch
 • C
  Việc đảm bảo về y tế
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn cuối văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc phân công lao động có kế hoạch đang ngày càng trở nên một đòi hỏi cấp thiết, và việc phân công này sẽ mang lại sự bảo đảm về vật chất cho từng cá thể

close