Trắc nghiệm bài Vợ nhặt - Tìm hiểu chung Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm được in trong tập?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Con chó xấu xí

 • C

  Nên vợ nên chồng

 • D

  Làng

Câu 2 :

Ý nghĩa nhan đề Vợ nhặt là gì?

 • A

  Mở ra cảnh ngộ éo le

 • B

  Thể hiện việc giá trị con người bị coi thường và rẻ rúng thời kì đó

 • C

  Thể hiện khát khao được hạnh phúc

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 3 :

Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm là gì?

 • A

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Thôn ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • B

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • C

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Làng ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • D

  Đáp án khác

Câu 4 :

Phần nào sau đây không nằm trong bố cục văn bản?

 • A

  Cảnh Tràng gia nhập Việt Minh

 • B

  Cảnh Tràng dẫn vợ về nhà

 • C

  Cuộc gặp gỡ giữa bà cụ Tứ và nàng dâu mới

 • D

  Cảnh buổi sáng hôm sau ở nhà Tràng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm được in trong tập?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Con chó xấu xí

 • C

  Nên vợ nên chồng

 • D

  Làng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Vợ nhặt

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được in trong tập Con chó xấu xí (1962)

Câu 2 :

Ý nghĩa nhan đề Vợ nhặt là gì?

 • A

  Mở ra cảnh ngộ éo le

 • B

  Thể hiện việc giá trị con người bị coi thường và rẻ rúng thời kì đó

 • C

  Thể hiện khát khao được hạnh phúc

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Vợ nhặt

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa nhan đề:

Tiêu đề của tác phẩm đã mở ra một cảnh ngộ éo le và thể hiện được giá trị con người bị coi thường và bị rẻ tiền trong bối cảnh khó khăn đó. Với việc “nhặt vợ”, tác phẩm đã truyền tải thông điệp về tình cảnh khốn khó của nhân dân và sự khát khao về tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống.

Câu 3 :

Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm là gì?

 • A

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Thôn ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • B

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • C

  Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Làng ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

 • D

  Đáp án khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm vợ nhặt

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh sáng tác:

Tiền thân của tác phẩm này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư, được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ông dựa vào một phần truyện cũ để viết lại cốt truyện ngắn này.

Câu 4 :

Phần nào sau đây không nằm trong bố cục văn bản?

 • A

  Cảnh Tràng gia nhập Việt Minh

 • B

  Cảnh Tràng dẫn vợ về nhà

 • C

  Cuộc gặp gỡ giữa bà cụ Tứ và nàng dâu mới

 • D

  Cảnh buổi sáng hôm sau ở nhà Tràng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức tác phẩm vợ nhặt

Lời giải chi tiết :

Bố cục văn bản:

- Phần 1 (từ đầu đến “hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần”): cảnh Tràng dẫn vợ về nhà

- Phần 2 (tiếp đó đến “cùng đẩy xe bò về”): Lí giải việc Tràng nhặt được vợ

- Phần 3 (tiếp đó đến “nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng”): Cuộc gặp gỡ giữa bà cụ Tứ và nàng dâu mới

- Phần 4 (còn lại): Cảnh buổi sáng hôm sau ở nhà Tràng

→ Phần không nằm trong bố cục: Cảnh Tràng gia nhập Việt Minh

close