Trắc nghiệm Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại:

 • A
  Đà Nẵng
 • B
  Huế
 • C
  Nghệ An
 • D
  Quảng Trị
Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế
 • B
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 • C
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • D
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn
Câu 3 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:

 • A
  1964
 • B
  1965
 • C
  1966
 • D
  1967
Câu 4 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A
  Dạy học
 • B
  Họa sĩ
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Bác sĩ
Câu 5 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

 • A
  Pháp
 • B
 • C
  Anh
 • D
  Nhật
Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ ca
 • D
  Bút kí
Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A
  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế
 • B
  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên
 • C
  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A
  Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu
 • B
  Rất nhiều ánh lửa
 • C
  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi
 • D
  Bản di chúc của cỏ lau
Câu 9 :

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là:

 • A
  Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…
 • B
  Xu hướng đào sâu cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng những câu tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc,…
 • C
  Sáng tác của ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng – triết lí
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại:

 • A
  Đà Nẵng
 • B
  Huế
 • C
  Nghệ An
 • D
  Quảng Trị

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/ 1937 tại thành phố Huế

Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế
 • B
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 • C
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • D
  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Câu 3 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:

 • A
  1964
 • B
  1965
 • C
  1966
 • D
  1967

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1964, Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế

Câu 4 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A
  Dạy học
 • B
  Họa sĩ
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Bác sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1960 – 1966: Hoàng Phủ Ngọc Tường dạy học tại trường Quốc Học Huế

Câu 5 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

 • A
  Pháp
 • B
 • C
  Anh
 • D
  Nhật

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1966 – 1975: Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát li gia đình lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ bằng hoạt động văn nghệ

Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ ca
 • D
  Bút kí

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút kí

Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A
  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế
 • B
  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên
 • C
  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A
  Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu
 • B
  Rất nhiều ánh lửa
 • C
  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi
 • D
  Bản di chúc của cỏ lau

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi của Nguyễn Tuân

Câu 9 :

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là:

 • A
  Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…
 • B
  Xu hướng đào sâu cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng những câu tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc,…
 • C
  Sáng tác của ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng – triết lí
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách sáng tác của tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường:

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,… Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa

close