Trắc nghiệm Dương phụ hành - Phân tích Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của Dương phụ hành là?

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Tản Đà

 • C

  Chu Văn An

 • D

  Nguyễn Khuyến

Câu 2 :

Khung cảnh của bài thơ là?

 • A

  Một đêm trăng trên đại dương, bốn bề thổi lạnh

 • B

  Một đêm trăng trong túp lều nhỏ, bốn bề thổi lạnh

 • C

  Một đêm gió to trên đại dương

 • D

  Một đêm gió to trong túp lều nhỏ

Câu 3 :

Chi tiết nào dưới đây miêu tả người thiếu phụ phương Tây?

 • A

  Áo trắng phau

 • B

  Tựa vai chồng

 • C

  Kéo áo, rì rầm nói chuyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Người thiếu phụ phương Tây có hành động gì với nhân vật trữ tình?

 • A

  Hành động chào hỏi lịch sự

 • B

  Hành động âu yếm

 • C

  Hành động quan tâm ấm áp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Thời gian câu chuyện được kể trong bài thơ là?

 • A

  Buổi chiều

 • B

   Buổi sáng

 • C

  Buổi tối

 • D

  Buổi đêm

Câu 6 :

 Không gian câu chuyện được kể trong bài thơ là?

 • A

  Trên một chiếc thuyền sang trọng

 • B

  Trong một ngôi nhà tranh

 • C

  Trong một khu biệt thự

 • D

  Trên một chiếc ghe 

Câu 7 :

Tâm trạng nhân vật trữ tình trong câu thơ kết là?

 • A

  Yêu đời

 • B

  Than trách, bất lực

 • C

  Tự hào

 • D

  Đau khổ

Câu 8 :

Qua bài thơ, tâm hồn tác giả hiện lên như thế nào?

 • A

  Tâm hồn đa sầu, đa cảm

 • B

  Tâm hồn suy tàn, héo úa

 • C

  Tâm hồn yêu đời 

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Qua bài thơ, tác giả hiện lên là một người có tâm hồn đa sầu, đa cảm với cái nhìn cởi mở, suy nghĩ tiến bộ.

 • A

  Viết đơn giản nhưng dễ hiểu

 • B

  Lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc

 • C

  Thể thơ tự do phóng túng

 • D

  A và C đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của Dương phụ hành là?

 • A

  Cao Bá Quát

 • B

  Tản Đà

 • C

  Chu Văn An

 • D

  Nguyễn Khuyến

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản là Cao Bá Quát

Câu 2 :

Khung cảnh của bài thơ là?

 • A

  Một đêm trăng trên đại dương, bốn bề thổi lạnh

 • B

  Một đêm trăng trong túp lều nhỏ, bốn bề thổi lạnh

 • C

  Một đêm gió to trên đại dương

 • D

  Một đêm gió to trong túp lều nhỏ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và chú ý khung cảnh

Lời giải chi tiết :

Khung cảnh: Một đêm trăng trên đại dương, bốn bề thổi lạnh

Câu 3 :

Chi tiết nào dưới đây miêu tả người thiếu phụ phương Tây?

 • A

  Áo trắng phau

 • B

  Tựa vai chồng

 • C

  Kéo áo, rì rầm nói chuyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và chú ý những chi tiết miêu tả người thiếu phụ phương Tây

Lời giải chi tiết :

Chi tiết miêu tả hình ảnh người thiếu phụ phương Tây:

- Áo trắng phau

- Tựa vai chồng

- Kéo áo, rì rầm nói chuyện

- Tay cầm cốc sữa

- Uốn éo

Câu 4 :

Người thiếu phụ phương Tây có hành động gì với nhân vật trữ tình?

 • A

  Hành động chào hỏi lịch sự

 • B

  Hành động âu yếm

 • C

  Hành động quan tâm ấm áp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 2

Chú ý hành động của người thiếu phụ

Lời giải chi tiết :

Người thiếu phụ có hành động âu yếm với nhân vật trữ tình: kéo áo, vươn mình, uốn éo,…

Câu 5 :

Thời gian câu chuyện được kể trong bài thơ là?

 • A

  Buổi chiều

 • B

   Buổi sáng

 • C

  Buổi tối

 • D

  Buổi đêm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Chú ý vào bối cảnh của câu chuyện.

Lời giải chi tiết :

Thời gian câu chuyện được kể là buổi tối

Câu 6 :

 Không gian câu chuyện được kể trong bài thơ là?

 • A

  Trên một chiếc thuyền sang trọng

 • B

  Trong một ngôi nhà tranh

 • C

  Trong một khu biệt thự

 • D

  Trên một chiếc ghe 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Chú ý không gian câu chuyện

Lời giải chi tiết :

Không gian: trên một chiếc thuyền sang trọng với ánh đèn le lói

Câu 7 :

Tâm trạng nhân vật trữ tình trong câu thơ kết là?

 • A

  Yêu đời

 • B

  Than trách, bất lực

 • C

  Tự hào

 • D

  Đau khổ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ kết và phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình

Lời giải chi tiết :

Câu thơ cuối “Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly” (Biết chăng có người Nam đang chịu cảnh biệt ly) là một lời tự than trách trong sự bất lực của tác giả. Đó dường như cũng là lời ai oán chung cho những con người cùng cảnh ngộ.

Câu 8 :

Qua bài thơ, tâm hồn tác giả hiện lên như thế nào?

 • A

  Tâm hồn đa sầu, đa cảm

 • B

  Tâm hồn suy tàn, héo úa

 • C

  Tâm hồn yêu đời 

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và phân tích tâm hồn tác giả

Lời giải chi tiết :

Qua bài thơ, tác giả hiện lên là một người có tâm hồn đa sầu, đa cảm với cái nhìn cởi mở, suy nghĩ tiến bộ.

Câu 9 :

Qua bài thơ, tác giả hiện lên là một người có tâm hồn đa sầu, đa cảm với cái nhìn cởi mở, suy nghĩ tiến bộ.

 • A

  Viết đơn giản nhưng dễ hiểu

 • B

  Lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc

 • C

  Thể thơ tự do phóng túng

 • D

  A và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm và rút ra kết luận về nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tác phẩm:

- Thể hành viết lối đơn giản nhưng dễ hiểu

- Lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc

close