Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Huy Cận Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Quê Huy Cận ở?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Hà Nội

Câu 2 :

Ông đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy chính trị?

 • A

  Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 • B

  Thứ trưởng bộ Văn hóa Nghệ thuật

 • C

  Bộ trưởng bộ Văn Hóa giáo dục

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận trước cách mạng tháng Tám?

 • A

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét vui tươi, hóm hỉnh.

 • B

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

 • C

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang tính cổ vũ tinh thần và chính trị sâu sắc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Các sáng tác trước Cách mạng tháng 8 của Huy Cận mang nét buồn thương về điều gì?

 • A

  Cảm nhận cái bé nhỏ và hữu hạn của kiếp người

 • B

  Nỗi buồn của ông mang cả dấu ấn của thời đại bị nô lệ

 • C

  Cảm thương cho số phận người phụ nữ

 • D

  A và B đúng

Câu 5 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận sau cách mạng tháng Tám?

 • A

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét hồ hởi, tràn đầy sức sống.

 • B

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

 • C

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang tính cổ vũ tinh thần và chính trị sâu sắc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Phong cách sáng tác của Huy Cận mang nét gì đặc biệt?

 • A

  Bám sát hiện thực đời sống, thời đại

 • B

  Thể hiện tình yêu quê hương đất nước

 • C

  Mang tính hàm súc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quê Huy Cận ở?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Hà Nội

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Huy Cận (1919-2005) quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 2 :

Ông đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy chính trị?

 • A

  Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 • B

  Thứ trưởng bộ Văn hóa Nghệ thuật

 • C

  Bộ trưởng bộ Văn Hóa giáo dục

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Huy Cận từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam như Bộ trưởng Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng (nay là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ngoài ra ông còn là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Câu 3 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận trước cách mạng tháng Tám?

 • A

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét vui tươi, hóm hỉnh.

 • B

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

 • C

  Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang tính cổ vũ tinh thần và chính trị sâu sắc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

Câu 4 :

Các sáng tác trước Cách mạng tháng 8 của Huy Cận mang nét buồn thương về điều gì?

 • A

  Cảm nhận cái bé nhỏ và hữu hạn của kiếp người

 • B

  Nỗi buồn của ông mang cả dấu ấn của thời đại bị nô lệ

 • C

  Cảm thương cho số phận người phụ nữ

 • D

  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, Huy Cận nổ tiếng trong làng Thơ mới. Tiếng thơ Huy Cận thời kì này phần đông là sầu thương, vì ông cảm nhận cái bé nhỏ và hữu hạn của kiếp người. Đồng thời, nỗi buồn của ông còn mang cả dấu ấn của thời đại bị nô lệ.

Câu 5 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận sau cách mạng tháng Tám?

 • A

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét hồ hởi, tràn đầy sức sống.

 • B

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

 • C

  Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang tính cổ vũ tinh thần và chính trị sâu sắc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Sau chuyến đi thực tế năm 1958 ở vùng mỏ cẩm Phả, Huy Cận mới thật sự hòa mình vào cuộc sống mới. Từ đấy, cảm giác thơ của Huy Cận mới bộc lộ hết sự chân tình và hồ hởi. Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét hồ hởi, tràn đầy sức sống.

Câu 6 :

Phong cách sáng tác của Huy Cận mang nét gì đặc biệt?

 • A

  Bám sát hiện thực đời sống, thời đại

 • B

  Thể hiện tình yêu quê hương đất nước

 • C

  Mang tính hàm súc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy Cận

Lời giải chi tiết :

Mỗi bài thơ của Huy Cận đều mang một phong cách đặc biệt và có một điểm chung là hàm súc, triết lý. Ông là một đại biểu xuất sắc cho phong trào thơ mới với hồn thơ ảo não. Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương. Còn sau Cách mạng tháng 8 thì lại mang nét tươi vui. Có thể thấy rằng các sáng tác của Huy Cận luôn bám sát hiện thực cuộc sống, thời đại.

Ngoài ra, phong cách sáng tác của Huy Cận còn thể hiện tình yêu quê hương, con người tha thiết của tác giả.

close