Trắc nghiệm bài Chí Phèo - Tìm hiểu chung Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác vào thời gian nào?

 • A

  Tháng 2 năm 1941

 • B

  Tháng 2 năm 1942

 • C

  Tháng 2 năm 1943

 • D

  Tháng 2 năm 1944

Câu 2 :

Ý nào sắp xếp đúng thứ tự các tên gọi của tác phẩm?

 • A

  Đôi lứa xứng đôi → Cái lò gạch cũ → Chí Phèo

 • B

  Cái lò gạch cũ → Đôi lứa xứng đôi → Chí Phèo

 • C

  Cái lò gạch cũ → Luống cày → Chí Phèo

 • D

  Cái lò gạch cũ → Xứng đôi → Chí Phèo

Câu 3 :

Phần nào sau đây KHÔNG nằm trong bố cục tác phẩm?

 • A

  Cuộc sống làng Vũ Đại sau khi Chí Phèo chết

 • B

  Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi

 • C

  Chí Phèo mất hết nhân tính

 • D

  Sự thức tỉnh, ý thức về bi kịch của cuộc đời Chí Phèo

Câu 4 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của nhan đề Chí Phèo?

 • A

  Làm rõ số phận, cuộc đời, bất hạnh, cô đơn, cô độc của nhân vật chính được nhắc đến.

 • B

  Góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

 • C

  Thâu tóm được nội dung của tác phẩm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về giá trị của tác phẩm?

 • A

  Là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, khẳng định được tài năng của tác giả

 • B

  Là một truyện ngắn có giá trị hiện thực sâu sắc, mới mẻ

 • C

  Chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác vào thời gian nào?

 • A

  Tháng 2 năm 1941

 • B

  Tháng 2 năm 1942

 • C

  Tháng 2 năm 1943

 • D

  Tháng 2 năm 1944

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác vào tháng 2 năm 1941

Câu 2 :

Ý nào sắp xếp đúng thứ tự các tên gọi của tác phẩm?

 • A

  Đôi lứa xứng đôi → Cái lò gạch cũ → Chí Phèo

 • B

  Cái lò gạch cũ → Đôi lứa xứng đôi → Chí Phèo

 • C

  Cái lò gạch cũ → Luống cày → Chí Phèo

 • D

  Cái lò gạch cũ → Xứng đôi → Chí Phèo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

- Lúc đầu truyện có tên là Cái lò gạch cũ; khi in sách lần đầu, nhà xuất bản tự ý đổi tên là Đôi lứa xứng đôi

- Sau khi in lại trong tập Luống cày, tác giả đặt tên là Chí Phèo.

Câu 3 :

Phần nào sau đây KHÔNG nằm trong bố cục tác phẩm?

 • A

  Cuộc sống làng Vũ Đại sau khi Chí Phèo chết

 • B

  Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi

 • C

  Chí Phèo mất hết nhân tính

 • D

  Sự thức tỉnh, ý thức về bi kịch của cuộc đời Chí Phèo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến "cả làng Vũ Đại cũng không ai biết"): Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi

- Phần 2 (tiếp đến "không bảo người nhà đun nước mau lên"): Chí Phèo mất hết nhân tính

- Phần 3 (còn lại): Sự thức tỉnh, ý thức về bi kịch của cuộc đời Chí Phèo

Câu 4 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của nhan đề Chí Phèo?

 • A

  Làm rõ số phận, cuộc đời, bất hạnh, cô đơn, cô độc của nhân vật chính được nhắc đến.

 • B

  Góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

 • C

  Thâu tóm được nội dung của tác phẩm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

– Nhan đề “Chí Phèo” cũng là tên nhân vật chính của câu chuyện. Tác giả sử dụng nhan đề này để làm rõ số phận, cuộc đời, bất hạnh, cô đơn, cô độc của nhân vật chính được nhắc đến. Đồng thời, nhan đề này cũng gây ám ảnh, ấn tượng mạnh đối với người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện.

– Nhan đề “Chí Phèo” thâu tóm được nội dung của tác phẩm. Chí Phèo là nạn nhân, là sản phẩm của xã hội phong kiến nửa thực dân. Chí là người nông dân lương thiện nhưng lại bị đẩy vào “bước đường cùng” trở thành kẻ lưu manh, côn đồ, mất hết cả nhân hình nhân tính. 

– Nhan đề đã góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

Câu 5 :

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về giá trị của tác phẩm?

 • A

  Là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, khẳng định được tài năng của tác giả

 • B

  Là một truyện ngắn có giá trị hiện thực sâu sắc, mới mẻ

 • C

  Chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, khẳng định được tài năng của tác giả, là một truyện ngắn có giá trị hiện thực sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn.

close