Trắc nghiệm bài Tràng Giang - Tìm hiểu chung Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ in trong tập?

 • A

  Trời mỗi ngày lại sáng

 • B

  Lửa thiêng

 • C

  Đất nở hoa

 • D

  Những năm sáu mươi

Câu 2 :

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ là?

 • A

  Vào mùa xuân năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • B

  Vào mùa hạ năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • C

  Vào mùa thu năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • D

  Vào mùa đông năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

Câu 3 :

Ý nghĩa nhan đề Tràng giang là?

 • A

  Gợi chiều sâu, chiều rộng của dòng sông theo nghĩa đen

 • B

  Gợi chiều sâu văn hóa, lịch sử

 • C

  Thể hiện tâm hồn cô đơn của thi sĩ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Bài thơ thuộc thể thơ nào?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Thơ bảy chữ

 • C

  Thơ sáu chữ

 • D

  Thơ năm chữ

Câu 5 :

Ý nghĩa lời đề từ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” là gì?

 • A

  Thể hiện nỗi buồn trước cảnh vũ trụ bao la bát ngát.

 • B

  Thể hiện hình ảnh thiên nhiên rộng lớn.

 • C

  Thể hiện tâm sự của cái tôi cô đơn mang nhiều nỗi niềm.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ in trong tập?

 • A

  Trời mỗi ngày lại sáng

 • B

  Lửa thiêng

 • C

  Đất nở hoa

 • D

  Những năm sáu mươi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức tìm hiểu chung về tác phẩm Tràng giang

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Tràng giang in trong tập Lửa thiêng (tập thơ đầu tay, sáng tác khoảng 1937 – 1940)

Câu 2 :

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ là?

 • A

  Vào mùa xuân năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • B

  Vào mùa hạ năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • C

  Vào mùa thu năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

 • D

  Vào mùa đông năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại hoàn cảnh sáng tác bài thơ

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh sáng tác: Vào mùa thu năm 1939 khi tác giả đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước.

Câu 3 :

Ý nghĩa nhan đề Tràng giang là?

 • A

  Gợi chiều sâu, chiều rộng của dòng sông theo nghĩa đen

 • B

  Gợi chiều sâu văn hóa, lịch sử

 • C

  Thể hiện tâm hồn cô đơn của thi sĩ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhan đề và phân tích ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

- Nhan đề của bài thơ là “Tràng Giang” cũng là một trong những dụng ý nghệ thuật của nhà thơ Huy Cận. “Tràng Giang” vốn là hai từ Hán Việt để chỉ dòng sông dài.

- Trong Tiếng Việt, có hai từ nhằm miêu tả chiều dài đó là từ “Tràng” và từ “Trường”. Ở đây nhà thơ Huy Cận không viết là “Trường Giang” mà lại viết là “Tràng Giang”.

+ Bởi chữ “Trường” chỉ đơn thuần là miêu tả chiều dài.

+ Còn chữ “Tràng” với âm “vang” vốn là âm mở, nó không chỉ miêu tả chiều dài của dòng sông mà còn gợi lên chiều rộng của con sông.

→ Đó là một con sông được vẽ lên với không gian ba chiều: sâu chót vót; rộng mênh mông; dài dằng dặc. Dòng sông càng mênh mông, càng vô biên, vô cùng bao nhiêu thì tâm hồn thi nhân càng cô liêu, cô sầu bấy nhiêu.

Câu 4 :

Bài thơ thuộc thể thơ nào?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Thơ bảy chữ

 • C

  Thơ sáu chữ

 • D

  Thơ năm chữ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào số từ trong một câu, số câu trong bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ bảy chữ

Câu 5 :

Ý nghĩa lời đề từ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” là gì?

 • A

  Thể hiện nỗi buồn trước cảnh vũ trụ bao la bát ngát.

 • B

  Thể hiện hình ảnh thiên nhiên rộng lớn.

 • C

  Thể hiện tâm sự của cái tôi cô đơn mang nhiều nỗi niềm.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lời đề từ và phân tích

Lời giải chi tiết :

- Bâng khuâng: thể hiện được nỗi lòng của nhà thơ, thấy mênh mông, vô định, khó tả nổi cảm xúc trước không gian rộng lớn.

- Trời rộng được nhân hóa nhớ sông dài, cũng chính là ẩn dụ nỗi nhớ của nhà thơ.

- Thể hiện nội dung tư tưởng và ý đồ nghệ thuật của tác giả:

+ Nỗi buồn trước cảnh vũ trụ bao la bát ngát.

+ Hình ảnh thiên nhiên rộng lớn, tâm sự của cái tôi cô đơn mang nhiều nỗi niềm.

→ Câu này là khung cảnh để tác giả triển khai toàn bộ cảm hứng.

close