Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Huy Tưởng Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Hà Nam

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng gì?

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về thơ văn nghệ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học

Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Kịch

 • C

  Hồi kí

 • D

  A và B đúng

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Con nai đen

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Những người ở lại

Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại gì?

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Hồi kí

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng là?

 • A

  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Sáng tác giàu chất thơ

 • B

  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật

 • C

  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

 • D

  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Hà Nam

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng quê ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra trong một gia đình nhà nho

Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội văn hóa cứu quốc năm 1945

Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng gì?

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về thơ văn nghệ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Kịch

 • C

  Hồi kí

 • D

  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại kịch và tiểu thuyết

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Con nai đen

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Những người ở lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Con nai đen của tác giả Nguyễn Đình Thi

Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại gì?

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Hồi kí

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Sống mãi thủ đô (1961) – Nguyễn Huy Tưởng

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng là?

 • A

  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước

 • B

  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu

 • C

  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng:

- Bao trùm lên sáng tác của nhà văn là nguồn cảm hứng lớn về lịch sử

- Viết văn để bày tỏ lòng yêu nước, đó là triết lý sống và là quan điểm sáng tác của ông: “Phận sự một người tầm thường như tôi muốn tỏ lòng yêu nước thì chỉ có việc viết văn quốc ngữ thôi”

- Mang quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Sáng tác giàu chất thơ

 • B

  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật

 • C

  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

 • D

  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Huy Tưởng:

- Sáng tác giàu chất thơ

- Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

- Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

close