Trắc nghiệm Tác phẩm Kính gửi cụ Nguyễn Du Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du được sáng tác nhân dịp gì?

 • A
  Kỉ niệm 200 năm xuất bản truyện Kiều
 • B
  Kỉ niệm 200 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du
 • C
  Kỉ niệm 20 năm tập thơ đầu tiên của Tố Hữu được xuất bản
 • D
  Đáp án khác
Câu 2 :

Bài thơ được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A
  1953
 • B
  1954
 • C
  1955
 • D
  1956
Câu 3 :

Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì?

 • A
  Thể hiện sự tôn kính và kính trọng của Tố Hữu đối với Nguyễn Du
 • B
  Thể hiện sự trân trọng, ca ngợi của Tố Hữu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam
 • C
  Thể hiện tài năng của Nguyễn Du
 • D
  A và B đúng
Câu 4 :

“Hỡi lòng tê tái thương yêu” Câu thơ thể hiện tâm trạng gì của nhà thơ?

 • A
  Vô định, bơ vơ
 • B
  Xúc động đến cực điểm
 • C
  Đau đớn đến tận cùng
 • D
  Hạnh phúc đến tê tái
Câu 5 :

“Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh”

Hình ảnh thơ ẩn dụ cho điều gì?

 • A
  Cho những sóng gió trong cuộc đời của Tố Hữu
 • B
  Cho những sóng gió trong cuộc đời của thi hào Nguyễn Du
 • C
  Cho những sóng gió, lênh đênh trong cuộc đời Kiều
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

“Nhân tình nhắm mắt chưa xong

Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như”

Câu thơ trên thể hiện tình cảm gì của Tố Hữu?

 • A
  Nỗi buồn sâu sắc
 • B
  Nỗi lòng đồng cảm
 • C
  Tình thương xót
 • D
  B và C đúng
Câu 7 :

“Tiếng đàn xưa đứt ngang dây”

“Tiếng đàn” trong câu thơ trên tượng trưng cho điều gì?

 • A
  Tài năng của Kiều
 • B
  Tài năng của Nguyễn Du
 • C
  Tài năng của Tố Hữu
 • D
  A và B đúng
Câu 8 :

Tại sao tác giả lại viết: “Đời vui nay đã nửa phần vui đây”?

 • A
  Vì Tố Hữu đang vướng bận chuyện riêng
 • B
  Vì Nguyễn Du vẫn chưa được giải oan hoàn toàn
 • C
  Một nửa đất nước (miền Nam) vẫn chưa được giải phóng
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ là:

 • A
  Bày tỏ tình thương nhớ Nguyễn Du, thấu hiểu tấm lòng của Nguyễn Du
 • B
  Khẳng định giá trị của Truyện Kiều trong sự nghiệp văn học của dân tộc
 • C
  Gắn kết tư tưởng của cha ông ta ngày xưa với tinh thần của thời đại ngày nay.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ là:

 • A
  Vận dụng thành công thể thơ lục bát
 • B
  Vận dụng nhiều từ cổ và cách tập Kiều linh hoạt
 • C
  Âm điệu thơ thiết tha, sâu lắng
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du được sáng tác nhân dịp gì?

 • A
  Kỉ niệm 200 năm xuất bản truyện Kiều
 • B
  Kỉ niệm 200 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du
 • C
  Kỉ niệm 20 năm tập thơ đầu tiên của Tố Hữu được xuất bản
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại hoàn cảnh sáng tác của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Trong chuyến đi vào các tỉnh miền Trung, nhà thơ đi qua quê hương của Nguyễn Du vào dịp kỉ niệm 200 năm năm sinh của thi hào. Nhân dịp ấy, nhà thơ đã sáng tác bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du

Câu 2 :

Bài thơ được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A
  1953
 • B
  1954
 • C
  1955
 • D
  1956

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại năm sáng tác của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “kính gửi cụ Nguyễn Du” của Tố Hữu được viết vào năm 1958, trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang chịu sự thống trị của thực dân Pháp

Câu 3 :

Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì?

 • A
  Thể hiện sự tôn kính và kính trọng của Tố Hữu đối với Nguyễn Du
 • B
  Thể hiện sự trân trọng, ca ngợi của Tố Hữu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam
 • C
  Thể hiện tài năng của Nguyễn Du
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và phân tích cảm xúc chủ đạo

Lời giải chi tiết :

Thể hiện sự tôn kính và kính trọng của Tố Hữu đối với Nguyễn Du. Đồng thời thể hiện sự trân trọng, ca ngợi của Tố Hữu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Câu 4 :

“Hỡi lòng tê tái thương yêu” Câu thơ thể hiện tâm trạng gì của nhà thơ?

 • A
  Vô định, bơ vơ
 • B
  Xúc động đến cực điểm
 • C
  Đau đớn đến tận cùng
 • D
  Hạnh phúc đến tê tái

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu thơ và phân tích

Lời giải chi tiết :

Câu thơ cảm thán chứa đựng một nỗi xót xa, yêu thương, xúc động đến cực điểm của nhà thơ với cuộc đời và số phận bất hạnh của Kiều

Câu 5 :

“Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh”

Hình ảnh thơ ẩn dụ cho điều gì?

 • A
  Cho những sóng gió trong cuộc đời của Tố Hữu
 • B
  Cho những sóng gió trong cuộc đời của thi hào Nguyễn Du
 • C
  Cho những sóng gió, lênh đênh trong cuộc đời Kiều
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ, nhớ lại kiến thức về biện pháp ẩn dụ và phân tích

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh thơ ẩn dụ cho sự gian truân, sóng gió, lênh đênh chìm nổi trong cuộc đời Kiều: cuộc đời của người phụ nữ “tài hoa mà bạc mệnh”

Câu 6 :

“Nhân tình nhắm mắt chưa xong

Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như”

Câu thơ trên thể hiện tình cảm gì của Tố Hữu?

 • A
  Nỗi buồn sâu sắc
 • B
  Nỗi lòng đồng cảm
 • C
  Tình thương xót
 • D
  B và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ 2 câu thơ và phân tích

Lời giải chi tiết :

- Thương Kiều, Tố Hữu liên tưởng đến Nguyễn Du, thương xót và đồng cảm với nỗi đau và bi kịch trong cuộc đời của đại thi hào dân tộc

→ Thay mặt hậu thế, Tố Hữu đã bày tỏ tình thương nhớ Nguyễn Du, thấu hiểu tấm lòng của Nguyễn Du, khẳng định giá trị của Truyện Kiều trong sự nghiệp văn học của dân tộc

Câu 7 :

“Tiếng đàn xưa đứt ngang dây”

“Tiếng đàn” trong câu thơ trên tượng trưng cho điều gì?

 • A
  Tài năng của Kiều
 • B
  Tài năng của Nguyễn Du
 • C
  Tài năng của Tố Hữu
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ và phân tích hình ảnh tiếng đàn, liên tưởng đến tác phẩm truyện Kiều

Lời giải chi tiết :

- Tiếng đàn tượng trưng cho tài năng của Kiều

- Qua tiếng đàn của Kiều, Tố Hữu cũng như hậu thế ngưỡng mộ tài năng của Nguyễn Du:

+ Tiếng đàn của Kiều – hay tiếng đàn của Nguyễn Du vẫn mãi có sức lay động trái tim bao người, say lòng hậu thế

Câu 8 :

Tại sao tác giả lại viết: “Đời vui nay đã nửa phần vui đây”?

 • A
  Vì Tố Hữu đang vướng bận chuyện riêng
 • B
  Vì Nguyễn Du vẫn chưa được giải oan hoàn toàn
 • C
  Một nửa đất nước (miền Nam) vẫn chưa được giải phóng
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích câu thơ và đưa ra lý giải

Lời giải chi tiết :

Hai trăm năm đã đi qua, cuộc sống của đất nước và con người có nhiều thay đổi, nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn: một nửa đất nước (miền Nam) còn chìm trong khói lửa của chiến tranh, tệ nạn xã hội

→ Vui với miền Bắc nhưng Tố Hữu không quên nỗi đau của nhân đân miền Nam

Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ là:

 • A
  Bày tỏ tình thương nhớ Nguyễn Du, thấu hiểu tấm lòng của Nguyễn Du
 • B
  Khẳng định giá trị của Truyện Kiều trong sự nghiệp văn học của dân tộc
 • C
  Gắn kết tư tưởng của cha ông ta ngày xưa với tinh thần của thời đại ngày nay.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và rút ra giá trị nội dung

Lời giải chi tiết :

“Kính gửi cụ Nguyễn Du” đã thể hiện cách tiếp nhận của Tố Hữu về quá khứ, đồng thời gắn kết tư tưởng của cha ông ta ngày xưa với tinh thần của thời đại ngày nay. Điều này nằm trong dòng tư tưởng và tinh thần dân tộc ta trong cuộc chiến đấu đánh Mỹ để giàng độc lập

Thay mặt hậu thế, Tố Hữu đã bày tỏ tình thương nhớ Nguyễn Du, thấu hiểu tấm lòng của Nguyễn Du, khẳng định giá trị của Truyện Kiều trong sự nghiệp văn học của dân tộc

Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ là:

 • A
  Vận dụng thành công thể thơ lục bát
 • B
  Vận dụng nhiều từ cổ và cách tập Kiều linh hoạt
 • C
  Âm điệu thơ thiết tha, sâu lắng
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và rút ra đặc sắc nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu đã vận dụng thành công thể thơ lục bát; vận dụng nhiều từ cổ và cách tập Kiều linh hoạt; âm điệu thơ thiết tha, sâu lắng

close