Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Bính - Phân tích Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Bính sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Câu 2 :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà Nho nghèo

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình nông dân

Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng về tác giả Nguyễn Bính?

 • A

  Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo mẹ lên Hà Nội kiếm sống

 • B

  Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn

 • C

  Tên thật là Nguyễn Hữu Bính

 • D

  Bài thơ đầu tiên được đăng báo của ông là Tương Tư

Câu 4 :

Nguyễn Bính chịu ảnh hưởng bởi nền văn học nào?

 • A

  Văn học châu Á

 • B

  Văn học Nga

 • C

  Văn học dân tộc

 • D

  Văn học Pháp

Câu 5 :

Nguyễn Bính được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới

 • B

  Ông hoàng thơ tình

 • C

  Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng

 • D

  Thi sĩ của đồng quê

Câu 6 :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nguyễn Bính?

 • A

  Duyên kì ngộ

 • B

  Tâm hồn tôi

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Tâm hồn tôi

 • B

  Đêm sao sáng

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Nguyễn Bính sau Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Ông lão mài gươm

 • B

  Gửi người vợ miền Nam

 • C

  Cây đàn tì bà

 • D

  Đêm sao sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Bính sinh ra ở đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hải Dương

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính sinh ra ở làng Thiện Vĩnh, xã Đồng Đội, huyện Vụ Bản Điền, tỉnh Nam Định

Câu 2 :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nhà Nho nghèo

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình nông dân

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình nhà

Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng về tác giả Nguyễn Bính?

 • A

  Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo mẹ lên Hà Nội kiếm sống

 • B

  Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn

 • C

  Tên thật là Nguyễn Hữu Bính

 • D

  Bài thơ đầu tiên được đăng báo của ông là Tương Tư

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Ý đúng: Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn

Sửa ý sai:

Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo anh lên Hà Nội kiếm sống

Tên thật là Nguyễn Trọng Bính

Bài thơ đầu tiên được đăng báo của ông là Cô hái mơ

Câu 4 :

Nguyễn Bính chịu ảnh hưởng bởi nền văn học nào?

 • A

  Văn học châu Á

 • B

  Văn học Nga

 • C

  Văn học dân tộc

 • D

  Văn học Pháp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Trong khi phần lớn các thi sĩ cùng thời chịu ảnh hưởng của thơ ca phương Tây thì Nguyễn Bính lại tìm về với hồn thơ dân tộc và hấp dẫn người đọc bởi hồn thơ này

Câu 5 :

Nguyễn Bính được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới

 • B

  Ông hoàng thơ tình

 • C

  Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng

 • D

  Thi sĩ của đồng quê

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính được mệnh danh là “thi sĩ của đồng quê”

Câu 6 :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Bính

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Bính được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nguyễn Bính?

 • A

  Duyên kì ngộ

 • B

  Tâm hồn tôi

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của tác giả Nguyễn Bính

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Duyên kì ngộ của tác giả Hàn Mặc Tử

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Tâm hồn tôi

 • B

  Đêm sao sáng

 • C

  Lỡ bước sang ngang

 • D

  Mười hai bến nước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đêm sao sáng được sáng tác năm 1962

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Nguyễn Bính sau Cách mạng tháng Tám?

 • A

  Ông lão mài gươm

 • B

  Gửi người vợ miền Nam

 • C

  Cây đàn tì bà

 • D

  Đêm sao sáng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Nguyễn Bính sau Cách mạng tháng Tám

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Cây đàn tì bà được sáng tác năm 1944

close