Trắc nghiệm Tác giả Văn Cao Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử của Văn Cao?

 • A
  Quê hương của ông ở Hải Phòng
 • B
  Ông xuất thân trong một gia đình viên chức
 • C
  Ông bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay vào năm 16 tuổi
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 2 :

Ông phụ trách công việc gì khi tham gia Việt Minh?

 • A
  Truyền đơn
 • B
  In sách báo
 • C
  In sách báo, truyền đơn
 • D
  Dân vận
Câu 3 :

Ai là người duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

 • A
  Lê Duẩn
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Võ Nguyên Giáp
 • D
  Phạm Văn Đồng
Câu 4 :

Văn Cao được biết đến rộng rãi với vai trò là?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Họa sĩ
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Chiến sĩ
Câu 5 :

Thơ của Văn Cao mang âm điệu?

 • A
  Mềm mại đắm đuối
 • B
  Hào sảng
 • C
  Sắc sảo
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử của Văn Cao?

 • A
  Quê hương của ông ở Hải Phòng
 • B
  Ông xuất thân trong một gia đình viên chức
 • C
  Ông bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay vào năm 16 tuổi
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các kiến thức về tiểu sử của Văn Cao

Lời giải chi tiết :

Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Lạch Tray, Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình viên chức.

Văn Cao tham gia vào nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Canh Thân, Đỗ Nhuận… và bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay Buồn tàn thu vào năm 16 tuổi.

Câu 2 :

Ông phụ trách công việc gì khi tham gia Việt Minh?

 • A
  Truyền đơn
 • B
  In sách báo
 • C
  In sách báo, truyền đơn
 • D
  Dân vận

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử của Văn Cao

Lời giải chi tiết :

Văn Cao tiếp tục tham gia hoạt động trong đội Trừ gian của Việt Minh. Ông viết và phụ trách ấn loát cơ quan Phan Chu Trinh, in sách báo, truyền đơn.

Câu 3 :

Ai là người duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

 • A
  Lê Duẩn
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Võ Nguyên Giáp
 • D
  Phạm Văn Đồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về bài Tiến quân ca của Văn Cao

Lời giải chi tiết :

Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 4 :

Văn Cao được biết đến rộng rãi với vai trò là?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Họa sĩ
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Chiến sĩ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Có thể nói, Văn Cao là một người nghệ sĩ đa tài, thử sức trên mọi lĩnh vực: truyện, thơ, tranh vẽ…Nhưng người ta vẫn biết đến nhiều hơn về ông với tư cách là một nhạc sĩ rất mực tài hoa.

Câu 5 :

Thơ của Văn Cao mang âm điệu?

 • A
  Mềm mại đắm đuối
 • B
  Hào sảng
 • C
  Sắc sảo
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Văn Cao

Lời giải chi tiết :

Tâm hồn nghệ sĩ của Văn Cao biến động qua ba giai đoạn với ba nét đẹp riêng biệt: giai đoạn mềm mại đắm đuối, giai đoạn lạc quan hào sảng và giai đoạn can trường sắc sảo. Và qua ba giai đoạn có trình tự trước sau, có thể khám phá được thế giới nội tâm của Văn Cao.

close