Trắc nghiệm Tác phẩm Muối của rừng Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Huy Thiệp?

 • A
  Thái Bình
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Nghệ An
 • D
  Thái Nguyên
Câu 2 :

Dòng nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Huy Thiệp?

 • A
  Là nhà văn có nhiều đóng góp trong việc đổi mới nội dung và hình thức nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam đương đại
 • B
  Là nhà văn tiên phong trong phong trào thơ văn đương đại
 • C
  Là nhà thơ có nhiều giải thưởng lớn về văn học nghệ thuật
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Nguyễn Huy Thiệp sáng tác trên thể loại nào?

 • A
  Truyện ngắn
 • B
  Kịch bản
 • C
  Phê bình văn học
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 4 :

Tác phẩm Muối của rừng thuộc thể loại gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Phê bình văn học
Câu 5 :

Vì sao khi bắn hạ khỉ bố, ông Diểu lại thấy run sợ?

 • A
  Vì sự hỗn loạn của bầy khỉ
 • B
  Vì ông vừa làm điều ác
 • C
  Vì nó tấn công ông
 • D
  Vì ông Diểu bắn vào người
Câu 6 :

Hành động của khỉ cái sau khi khỉ đực bị bắn là gì?

 • A
  Nó hoảng loạn khiếp sợ nhưng vẫn cố đến gần nâng khỉ đực dậy
 • B
  Nó sợ hãi và bỏ trốn thật nhanh
 • C
  Nó vẫn ôm theo khỉ con để chạy
 • D
  Nó vẫn điềm nhiên nhìn ông Diểu bằng ánh mắt thù hận
Câu 7 :

Khi lấy được súng của ông Diểu, con khỉ con đã làm gì?

 • A
  Nó thử bóp cò
 • B
  Nó cầm súng và lăn xuống vực
 • C
  Nó phá hủy súng
 • D
  Nó đưa súng cho khỉ mẹ
Câu 8 :

Vì sao ông Diểu sợ hãi “kinh hoàng” đến mức phải chạy trốn?

 • A
  Chứng kiến cảnh khỉ con rơi xuống vực cùng tiếng rú thê thảm
 • B
  Vì bị khỉ cái tấn công
 • C
  Vì bị khỉ con tấn công
 • D
  Vì khỉ đực tỉnh dậy tấn công
Câu 9 :

Khu vực đáng sợ nhất trong thung lũng có tên là gì?

 • A
  Hang Cọp
 • B
  Hang Thung Lũng
 • C
  Hõm Chết
 • D
  Hang Tử Thần
Câu 10 :

Ông Diểu đã cầm máu cho con khỉ bằng:

 • A
  Cái áo của ông
 • B
  Bằng nhúm cỏ Lào
 • C
  Bằng cây dương sỉ
 • D
  Bằng ít thuốc ông cầm theo bên người
Câu 11 :

Khi rừng kết muối là điềm báo cho điều gì?

 • A
  Đất nước thanh bình, mùa màng phong túc
 • B
  Điềm báo nạn dịch hoành hành khắp nơi
 • C
  Điềm báo những nguy hiểm cận kề cho người đi rừng
 • D
  Điềm báo một năm đầy chông gai thử thách
Câu 12 :

Trong quan niệm của người kể chuyện, “muối của rừng” kết tinh từ đâu?

 • A
  Từ sự may mắn
 • B
  Từ lòng lương thiện
 • C
  Từ công sức của những người đi rừng
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 13 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là:

 • A
  Viết truyện ngắn tinh tế và hấp dẫn
 • B
  Tình tiết truyện lôi cuốn
 • C
  Xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc, nghệ thuật ẩn dụ đầy tinh tế
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Huy Thiệp?

 • A
  Thái Bình
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Nghệ An
 • D
  Thái Nguyên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại quê quán của Nguyễn Huy Thiệp

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Thiệp quê ở Thái Nguyên

Câu 2 :

Dòng nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Huy Thiệp?

 • A
  Là nhà văn có nhiều đóng góp trong việc đổi mới nội dung và hình thức nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam đương đại
 • B
  Là nhà văn tiên phong trong phong trào thơ văn đương đại
 • C
  Là nhà thơ có nhiều giải thưởng lớn về văn học nghệ thuật
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Thiệp

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn có nhiều đóng góp trong việc đổi mới nội dung và hình thức nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam đương đại. Ông là nhà văn tiên phong trong phong trào thơ văn đương đại. Ngoài ra, ông còn là nhà thơ có nhiều giải thưởng lớn về văn học nghệ thuật

Câu 3 :

Nguyễn Huy Thiệp sáng tác trên thể loại nào?

 • A
  Truyện ngắn
 • B
  Kịch bản
 • C
  Phê bình văn học
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Thiệp

Lời giải chi tiết :

Các thể loại chính Nguyễn Huy Thiệp sáng tác gồm có:

- Truyện ngắn

- Kịch bản

- Phê bình văn học

Câu 4 :

Tác phẩm Muối của rừng thuộc thể loại gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Phê bình văn học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại thể loại của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Muối của rừng thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 5 :

Vì sao khi bắn hạ khỉ bố, ông Diểu lại thấy run sợ?

 • A
  Vì sự hỗn loạn của bầy khỉ
 • B
  Vì ông vừa làm điều ác
 • C
  Vì nó tấn công ông
 • D
  Vì ông Diểu bắn vào người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi bắn hạ khỉ bố, ông Diểu thấy run sợ vì ông vừa làm điều ác

Câu 6 :

Hành động của khỉ cái sau khi khỉ đực bị bắn là gì?

 • A
  Nó hoảng loạn khiếp sợ nhưng vẫn cố đến gần nâng khỉ đực dậy
 • B
  Nó sợ hãi và bỏ trốn thật nhanh
 • C
  Nó vẫn ôm theo khỉ con để chạy
 • D
  Nó vẫn điềm nhiên nhìn ông Diểu bằng ánh mắt thù hận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi thấy khỉ đực bị bắn hạ, khỉ cái rất hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng đến gần nâng khỉ đực dậy

Câu 7 :

Khi lấy được súng của ông Diểu, con khỉ con đã làm gì?

 • A
  Nó thử bóp cò
 • B
  Nó cầm súng và lăn xuống vực
 • C
  Nó phá hủy súng
 • D
  Nó đưa súng cho khỉ mẹ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Sau khi lấy được súng của ông Diểu, nó đã cầm súng và lăn xuống vực

Câu 8 :

Vì sao ông Diểu sợ hãi “kinh hoàng” đến mức phải chạy trốn?

 • A
  Chứng kiến cảnh khỉ con rơi xuống vực cùng tiếng rú thê thảm
 • B
  Vì bị khỉ cái tấn công
 • C
  Vì bị khỉ con tấn công
 • D
  Vì khỉ đực tỉnh dậy tấn công

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung văn bản, khai thác những chi tiết lí giải ông Diểu sợ hãi “kinh hoàng” đến mức phải chạy trốn.

Lời giải chi tiết :

Ông Diểu sợ hãi “kinh hoàng” đến mức phải chạy trốn vì chứng kiến cảnh khỉ con rơi xuống vực cùng tiếng rú thê thảm, “trong kí ức của ông chưa hề có tiếng rú nào tương tự thế này”.

Câu 9 :

Khu vực đáng sợ nhất trong thung lũng có tên là gì?

 • A
  Hang Cọp
 • B
  Hang Thung Lũng
 • C
  Hõm Chết
 • D
  Hang Tử Thần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Khu vực đáng sợ nhất trong thung lũng có tên là Hõm Chết

Câu 10 :

Ông Diểu đã cầm máu cho con khỉ bằng:

 • A
  Cái áo của ông
 • B
  Bằng nhúm cỏ Lào
 • C
  Bằng cây dương sỉ
 • D
  Bằng ít thuốc ông cầm theo bên người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Ông Diểu đã cầm máu cho con khỉ bằng nhúm cỏ Lào

Câu 11 :

Khi rừng kết muối là điềm báo cho điều gì?

 • A
  Đất nước thanh bình, mùa màng phong túc
 • B
  Điềm báo nạn dịch hoành hành khắp nơi
 • C
  Điềm báo những nguy hiểm cận kề cho người đi rừng
 • D
  Điềm báo một năm đầy chông gai thử thách

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi rừng kết muối là điềm báo cho một năm yên bình, mùa màng phong túc

Câu 12 :

Trong quan niệm của người kể chuyện, “muối của rừng” kết tinh từ đâu?

 • A
  Từ sự may mắn
 • B
  Từ lòng lương thiện
 • C
  Từ công sức của những người đi rừng
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tập trung khai thác đoạn cuối văn bản, từ đó cho biết trong quan niệm của người kể chuyện, “muối của rừng” kết tinh từ đâu

Lời giải chi tiết :

Trong quan niệm của người kể chuyện, “muối của rừng” kết tinh của lòng trắc ẩn, lương thiện, khát khao hướng thiện. Khi con người có lòng trắc ẩn, biết làm việc thiện việc tốt thì sẽ gặp được may mắn.

Câu 13 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là:

 • A
  Viết truyện ngắn tinh tế và hấp dẫn
 • B
  Tình tiết truyện lôi cuốn
 • C
  Xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc, nghệ thuật ẩn dụ đầy tinh tế
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra đặc sắc nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

- Viết truyện ngắn tinh tế và hấp dẫn

- Tình tiết truyện lôi cuốn

- Xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc, nghệ thuật ẩn dụ đầy tinh tế

close