Trắc nghiệm Tác giả Tế hanh Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tế Hanh tên khai sinh là:

 • A
  Trần Tế Hanh
 • B
  Nguyễn Tế Hanh
 • C
  Lê Tế Hanh
 • D
  Trịnh Tế Hanh
Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tế Hanh?

 • A
  Quảng Nam
 • B
  Quảng Ninh
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Quảng Trị
Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Tế Hanh?

 • A
  1910 - 2000
 • B
  1921 - 2009
 • C
  1930 - 2015
 • D
  1940 - 2020
Câu 4 :

Tế Hanh viết văn từ khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • B
  Trong kháng chiến chống Pháp
 • C
  Trong kháng chiến chống Mỹ
 • D
  Khi đất nước thống nhất
Câu 5 :

Thơ của Tế Hanh có đặc điểm gì nổi bật?

 • A
  Thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và cảm xúc dâng trào mỗi khi được sống với thiên nhiên
 • B
  Thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết đối với quê hương miền Nam và niềm khát khao Tổ quốc được thống nhất
 • C
  Tình yêu quê hương miền Bắc và lòng gắn bó của tác giả đối với mảnh đất này
 • D
  Ca ngợi cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc và thể hiện quyết tâm đánh thắng quân thù
Câu 6 :

Đâu KHÔNG PHẢI là sáng tác của Tế Hanh?

 • A
  Vượt thác
 • B
  Gửi miền Bắc
 • C
  Quê hương
 • D
  Hai nửa yêu thương
Câu 7 :

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Tế Hanh?

 • A
  Thơ ông là những dòng chảy tâm tình, dạt dào, bao la, rạo rực
 • B
  Thơ ông hào sảng tràn ngập khí thế của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
 • C
  Thơ ông chân thực với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và rất giàu hình ảnh, bình dị mà tha thiết
 • D
  Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng
Câu 8 :

Tế Hanh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  1995
 • B
  1996
 • C
  1997
 • D
  1998

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tế Hanh tên khai sinh là:

 • A
  Trần Tế Hanh
 • B
  Nguyễn Tế Hanh
 • C
  Lê Tế Hanh
 • D
  Trịnh Tế Hanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Nhớ lại tên khai sinh của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tên khai sinh của Tế Hanh là Trần Tế Hanh

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tế Hanh?

 • A
  Quảng Nam
 • B
  Quảng Ninh
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Quảng Trị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Nhớ lại quê hương của tác giả

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Tế Hanh sinh ra tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi

Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Tế Hanh?

 • A
  1910 - 2000
 • B
  1921 - 2009
 • C
  1930 - 2015
 • D
  1940 - 2020

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Nhớ lại năm sinh, năm mất của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Tế Hanh sinh năm 1921 và mất năm 2009

Câu 4 :

Tế Hanh viết văn từ khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • B
  Trong kháng chiến chống Pháp
 • C
  Trong kháng chiến chống Mỹ
 • D
  Khi đất nước thống nhất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Tế Hanh viết văn từ trước cách mạng tháng Tám

Câu 5 :

Thơ của Tế Hanh có đặc điểm gì nổi bật?

 • A
  Thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và cảm xúc dâng trào mỗi khi được sống với thiên nhiên
 • B
  Thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết đối với quê hương miền Nam và niềm khát khao Tổ quốc được thống nhất
 • C
  Tình yêu quê hương miền Bắc và lòng gắn bó của tác giả đối với mảnh đất này
 • D
  Ca ngợi cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc và thể hiện quyết tâm đánh thắng quân thù

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Những bài thơ của Tế Hanh được biết đến nhiều nhất thể hiện nỗi nhớ thương da diết đối với quê hương miền Nam và niềm khát khao Tổ quốc được thống nhất

Câu 6 :

Đâu KHÔNG PHẢI là sáng tác của Tế Hanh?

 • A
  Vượt thác
 • B
  Gửi miền Bắc
 • C
  Quê hương
 • D
  Hai nửa yêu thương

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Nhớ lại các sáng tác của Tế Hanh

Lời giải chi tiết :

Vượt thác là tác phẩm của Võ Quảng

Câu 7 :

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Tế Hanh?

 • A
  Thơ ông là những dòng chảy tâm tình, dạt dào, bao la, rạo rực
 • B
  Thơ ông hào sảng tràn ngập khí thế của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
 • C
  Thơ ông chân thực với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và rất giàu hình ảnh, bình dị mà tha thiết
 • D
  Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Nhớ lại phong cách sáng tác của Tế Hanh

Lời giải chi tiết :

Thơ ông chân thực với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và rất giàu hình ảnh, bình dị mà tha thiết

Câu 8 :

Tế Hanh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  1995
 • B
  1996
 • C
  1997
 • D
  1998

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996

close