Trắc nghiệm Chí khí anh hùng - Phân tích Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của Chí khí anh hùng là:

 • A
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • B
  Nguyễn Công Trứ
 • C
  Nguyễn Khuyến
 • D
  Nguyễn Du
Câu 2 :

Tác giả viết Chí khí anh hùng nhằm mục đích gì?

 • A
  Thể hiện khát khao của bản thân với cuộc sống
 • B
  Thể hiện khát khao của bản thân với công danh
 • C
  Thể hiện mong muốn đem tài trí ra giúp nước giúp đời
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Quan niệm về chí anh hùng trong bài thơ là gì?

 • A
  Nam nhi chí ở bốn phương
 • B
  Nam nhi sinh ra trên đời này đầu đội trời chân đạp đất, mang nợ tang bồng
 • C
  Nam nhi trung với nước hiếu với dân
 • D
  Đáp án khác
Câu 4 :

Quan niệm về chí làm trai thể hiện như thế nào qua tác phẩm?

 • A
  Kẻ sĩ phải làm nên sự nghiệp to lớn, để lại công đức, danh tiếng cho đất nước, quê hương
 • B
  Kẻ sĩ phải lập thân bằng con đường khoa cử
 • C
  Làm quan là để thực hiện lý tưởng trung quân ái quốc
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?

 • A
  Lời khuyên của Nguyễn Công Trứ
 • B
  Cuộc đời đầy sóng gió của Nguyễn Công Trứ
 • C
  Những quan niệm về chí làm trai của Nguyễn Công Trứ
 • D
  Những tâm sự của Nguyễn Công Trứ về cuộc đời
Câu 6 :

Tác dụng của các yếu tố vần, nhịp, âm điệu trong việc thể hiện cảm hứng là:

 • A
  Giúp bài thơ toát lên âm hưởng mạnh mẽ, hùng tráng, mang sức trẻ khỏe như đấng nam nhi thực thụ.
 • B
  Tác phẩm trở nên lôi cuốn, khích lệ kẻ sĩ hăng hái lập công, khẳng định chí làm trai.
 • C
  A và B sai
 • D
  A và B đúng
Câu 7 :

Hình ảnh “mây tuôn sóng vỗ” và “buồm lái trận cuồng phong” là hình ảnh tượng trưng cho:

 • A
  Ý chí của người làm trai
 • B
  Cảnh ngộ khó khăn của đất nước
 • C
  Sự khắc nghiệt của thiên nhiên
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Ý nghĩa nội dung của bài thơ là:

 • A
  Quan niệm của Nguyễn Công Trứ về người anh hùng
 • B
  Thể hiện nhân cách của Nguyễn Công Trứ
 • C
  Khích lệ, động viên tinh thần kẻ làm trai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của Chí khí anh hùng là:

 • A
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • B
  Nguyễn Công Trứ
 • C
  Nguyễn Khuyến
 • D
  Nguyễn Du

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Chí khí anh hùng là Nguyễn Công Trứ

Câu 2 :

Tác giả viết Chí khí anh hùng nhằm mục đích gì?

 • A
  Thể hiện khát khao của bản thân với cuộc sống
 • B
  Thể hiện khát khao của bản thân với công danh
 • C
  Thể hiện mong muốn đem tài trí ra giúp nước giúp đời
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra mục đích của tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông viết bài thơ Chí khí anh hùng khi còn trẻ nhằm mục đích để thể hiện khát khao của bản thân với cuộc sống, với con đường công danh, mong muốn đem tài trí ra giúp nước, giúp đời.

Câu 3 :

Quan niệm về chí anh hùng trong bài thơ là gì?

 • A
  Nam nhi chí ở bốn phương
 • B
  Nam nhi sinh ra trên đời này đầu đội trời chân đạp đất, mang nợ tang bồng
 • C
  Nam nhi trung với nước hiếu với dân
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào bài thơ, giải thích quan niệm về chí anh hùng theo chủ thể trữ tình.

Lời giải chi tiết :

Quan niệm về chí anh hùng của chủ thể trữ tình trong bài thơ là: nam nhi sinh ra trên đời này đầu đội trời chân đạp đất, mang nợ tang bồng (nghĩa đen: giỏi việc cung bắn, nghĩa bóng: nuôi chí tung hoành trời đất bốn phương giúp vua việc nước, việc đời).

Câu 4 :

Quan niệm về chí làm trai thể hiện như thế nào qua tác phẩm?

 • A
  Kẻ sĩ phải làm nên sự nghiệp to lớn, để lại công đức, danh tiếng cho đất nước, quê hương
 • B
  Kẻ sĩ phải lập thân bằng con đường khoa cử
 • C
  Làm quan là để thực hiện lý tưởng trung quân ái quốc
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm và phân tích quan niệm về chí làm trai

Lời giải chi tiết :

- Là kẻ sĩ trong cõi đời phải làm nên sự nghiệp to lớn, để lại công đức, danh tiếng cho đất nước, quê hương.

- Kẻ sĩ là phải lập thân bằng con đường khoa cử. Triều đình phong kiến chọn nhân tài bằng con đường khoa cử. Sĩ tử phải thi thố tài năng với thiên hạ, mong ghi tên vào bảng vàng bia đá.

- Làm quan là để thực hiện lí tưởng trung quân ái quốc. Gặp thời loạn thì giúp vua dẹp giặc đem lại thái bình cho quê hương. Trong thời bình thì đem tài kinh bang tế thế, trị nước cứu đời, làm cho đất nước cường thịnh. Là đấng trượng phu, là kẻ nam nhi không thể sống tầm thường, không thể ru rú nơi xó nhà, mang thân phận phường giá áo túi cơm.

- Kẻ sĩ chân chính phải bằng tài đức, qua rèn luyện “thập niên đăng hỏa” ở cửa Khổng sân Trình, dùi mài kinh sử và bằng con đường thi cử, đỗ đạt,…

Câu 5 :

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?

 • A
  Lời khuyên của Nguyễn Công Trứ
 • B
  Cuộc đời đầy sóng gió của Nguyễn Công Trứ
 • C
  Những quan niệm về chí làm trai của Nguyễn Công Trứ
 • D
  Những tâm sự của Nguyễn Công Trứ về cuộc đời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung bài thơ, xác định cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là những quan niệm về chí làm trai của Nguyễn Công Trứ. Quan niệm này chính là nhân cách của nhà thơ. Nguyễn Công Trứ thực tế có công rất lớn trong việc di dân, lập ấp, khai khẩn đất hoang; đó là cách mà nhà thơ đã hiện thực hóa quan niệm của mình.

Câu 6 :

Tác dụng của các yếu tố vần, nhịp, âm điệu trong việc thể hiện cảm hứng là:

 • A
  Giúp bài thơ toát lên âm hưởng mạnh mẽ, hùng tráng, mang sức trẻ khỏe như đấng nam nhi thực thụ.
 • B
  Tác phẩm trở nên lôi cuốn, khích lệ kẻ sĩ hăng hái lập công, khẳng định chí làm trai.
 • C
  A và B sai
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm và rút ra tác dụng của các yếu tố vần, nhịp, âm điệu

Lời giải chi tiết :

Cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố vần, nhịp, âm điệu có tác dụng lớn trong việc thể hiện cảm hứng. Việc sử dụng đúng nơi, đúng chỗ những yếu tố đó giúp bài thơ toát lên âm hưởng mạnh mẽ, hùng tráng, mang sức trẻ khỏe như đấng nam nhi thực thụ. Tác phẩm vì thế trở nên lôi cuốn, khích lệ kẻ sĩ hăng hái lập công, khẳng định chí làm trai.

Câu 7 :

Hình ảnh “mây tuôn sóng vỗ” và “buồm lái trận cuồng phong” là hình ảnh tượng trưng cho:

 • A
  Ý chí của người làm trai
 • B
  Cảnh ngộ khó khăn của đất nước
 • C
  Sự khắc nghiệt của thiên nhiên
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ khổ ba, chú ý và nêu ý nghĩa của hai hình ảnh

Lời giải chi tiết :

“Mây tuôn sống vỗ”, “buồm lái trận cuồng phong” là hai hình ảnh tượng trưng nói lên cảnh ngộ đất nước gặp buổi khó khăn

Câu 8 :

Ý nghĩa nội dung của bài thơ là:

 • A
  Quan niệm của Nguyễn Công Trứ về người anh hùng
 • B
  Thể hiện nhân cách của Nguyễn Công Trứ
 • C
  Khích lệ, động viên tinh thần kẻ làm trai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và rút ra ý nghĩa nội dung

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện quan niệm của Nguyễn Công Trứ về người anh hùng. Đồng thời thể hiện nhân cách của Nguyễn Công Trứ và khích lệ, động viên tinh thần kẻ làm trai

close