Trắc nghiệm Chân quê - Phân tích Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của tác phẩm Chân quê là:

 • A
  Huy Cận
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Huy Tưởng
 • D
  Tế Hanh
Câu 2 :

Thể loại của tác phẩm là:

 • A
  Thơ bảy chữ
 • B
  Thơ lục bát
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Thơ tự do
Câu 3 :

Bài thơ Chân quê được rút từ tập:

 • A
  Tương tư
 • B
  Chân quê
 • C
  Tâm hồn tôi
 • D
  Sao chẳng về đây
Câu 4 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác phẩm Chân quê?

 • A
  Là một sáng tác tiêu biểu cho tâm hồn thơ Nguyễn Bính
 • B
  Bài thơ được coi là châm ngôn sống, lẽ sống của tác giả
 • C
  Là bài thơ đầu tay của Nguyễn Bính
 • D
  A và B đúng
Câu 5 :

Nhân vật “tôi” đã thể hiện những tình cảm, cảm xúc gì trong bài thơ?

 • A
  Vui mừng, hạnh phúc
 • B
  Yêu thương, xót xa
 • C
  Tiếc nuối, hụt hẫng
 • D
  Hạnh phúc, hụt hẫng
Câu 6 :

Tác giả đã liệt kê những hình ảnh nào để miêu tả về sự giản dị của cô gái:

 • A
  áo tứ thân, yếm lụa đào, khăn nhung
 • B
  khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm
 • C
  yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen
 • D
  nón ba tầm, khăn nhung, quần lĩnh
Câu 7 :

Tác giả đã liệt kê những hình ảnh nào để miêu tả về sự thay đổi của cô gái:

 • A
  áo tứ thân, yếm lụa đào, khăn nhung
 • B
  khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm
 • C
  yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen
 • D
  nón ba tầm, khăn nhung, quần lĩnh
Câu 8 :

Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A
  Liệt kê
 • B
  Điệp cấu trúc
 • C
  Câu hỏi tu từ, câu cảm thán
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 9 :

Tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì qua văn bản này?

 • A
  Thông điệp về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 • B
  Thông điệp về sự thủy chung trong tình yêu
 • C
  Đừng vì chạy theo những thứ xa hoa, phù du mà đánh mất đi con người mình.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ là:

 • A
  Thể thơ đậm đà truyền thống dân tộc
 • B
  Nhịp thơ da diết, ấn tượng
 • C
  Sử dụng biện pháp nghệ thuật đắc sắc
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của tác phẩm Chân quê là:

 • A
  Huy Cận
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Huy Tưởng
 • D
  Tế Hanh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác giả của tác phẩm Chân quê là Nguyễn Bính

Câu 2 :

Thể loại của tác phẩm là:

 • A
  Thơ bảy chữ
 • B
  Thơ lục bát
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Thơ tự do

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc lướt tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Thể loại của tác phẩm là thơ lục bát

Câu 3 :

Bài thơ Chân quê được rút từ tập:

 • A
  Tương tư
 • B
  Chân quê
 • C
  Tâm hồn tôi
 • D
  Sao chẳng về đây

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Chân quê được rút từ tập Tâm hồn tôi

Câu 4 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác phẩm Chân quê?

 • A
  Là một sáng tác tiêu biểu cho tâm hồn thơ Nguyễn Bính
 • B
  Bài thơ được coi là châm ngôn sống, lẽ sống của tác giả
 • C
  Là bài thơ đầu tay của Nguyễn Bính
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Chân quê là một sáng tác tiêu biểu cho tâm hồn thơ Nguyễn Bính, bài thơ được coi là châm ngôn sống, lẽ sống của tác giả

Câu 5 :

Nhân vật “tôi” đã thể hiện những tình cảm, cảm xúc gì trong bài thơ?

 • A
  Vui mừng, hạnh phúc
 • B
  Yêu thương, xót xa
 • C
  Tiếc nuối, hụt hẫng
 • D
  Hạnh phúc, hụt hẫng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản và chọn lọc những chi tiết thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhân vật “tôi” trong bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Nhân vật “tôi” đã thể hiện những tình cảm, cảm xúc: buồn bã, tiếc nuối và hụt hẫng khi gặp lại nhân vật “em” bởi nhận ra sự thay đổi của người con gái mình yêu, cô gái ấy đã dần mất đi sự giản dị, mộc mạc ngày trước.

Câu 6 :

Tác giả đã liệt kê những hình ảnh nào để miêu tả về sự giản dị của cô gái:

 • A
  áo tứ thân, yếm lụa đào, khăn nhung
 • B
  khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm
 • C
  yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen
 • D
  nón ba tầm, khăn nhung, quần lĩnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý những hình ảnh miêu tả sự giản dị của cô gái

Lời giải chi tiết :

Liệt kê: Tác giả liệt kê hình ảnh yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen để miêu tả về sự chân chất, giản dị đúng chất thôn quê ngày xưa của cô gái

Câu 7 :

Tác giả đã liệt kê những hình ảnh nào để miêu tả về sự thay đổi của cô gái:

 • A
  áo tứ thân, yếm lụa đào, khăn nhung
 • B
  khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm
 • C
  yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen
 • D
  nón ba tầm, khăn nhung, quần lĩnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý những hình ảnh miêu tả sự thay đổi của cô gái

Lời giải chi tiết :

Liệt kê: Tác giả liệt kê hình ảnh khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm để miêu tả sự thay đổi của nhân vật “em”.

Câu 8 :

Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A
  Liệt kê
 • B
  Điệp cấu trúc
 • C
  Câu hỏi tu từ, câu cảm thán
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết về biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ:

+ Liệt kê: Tác giả liệt kê hình ảnh yếm lụa sồi, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen để miêu tả về sự chân chất, giản dị đúng chất thôn quê ngày xưa của cô gái và liệt kê hình ảnh khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm để miêu tả sự thay đổi của nhân vật “em”.

+ Điệp cấu trúc: “nào đâu… cái”

+Câu hỏi tu từ, câu cảm thán và thể thơ lục bát.

Câu 9 :

Tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì qua văn bản này?

 • A
  Thông điệp về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 • B
  Thông điệp về sự thủy chung trong tình yêu
 • C
  Đừng vì chạy theo những thứ xa hoa, phù du mà đánh mất đi con người mình.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông qua văn bản, hình ảnh và cảm xúc của các nhân vật trong văn bản, cho biết tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì.

Lời giải chi tiết :

Qua văn bản, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp: hãy sống là chính mình, đừng vì chạy theo những thứ xa hoa, phù du mà đánh mất đi con người mình.

Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ là:

 • A
  Thể thơ đậm đà truyền thống dân tộc
 • B
  Nhịp thơ da diết, ấn tượng
 • C
  Sử dụng biện pháp nghệ thuật đắc sắc
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và rút ra đặc sắc nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Chân quê viết theo thể thơ lục bát - thể thơ truyền thống của dân tộc, khiến bài thơ trở nên tha thiết và tâm tình hơn, thể hiện thành công tâm trạng nhân vật. Được viết theo nhịp thơ 2/2 đầy ấn tượng và hợp lí. Đồng thời, việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc càng tô đậm tâm lý và tình cảm của nhân vật

close