Trắc nghiệm Tác giả Tố Hữu Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tố Hữu tên thật là:

 • A
  Nguyễn Tố Hữu
 • B
  Nguyễn Kim Thành
 • C
  Nguyễn Văn Tuân
 • D
  Bùi Đình Diệm
Câu 2 :

Quê hương của nhà thơ Tố Hữu ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Quảng Bình
 • C
  Thừa Thiên – Huế
 • D
  Nghệ An
Câu 3 :

Tố Hữu xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình sĩ phu yêu nước
 • C
  Gia đình công chức
 • D
  Gia đình Nho học
Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

 • A
  Đánh dấu chặng đường hoạt động sôi nổi của Tố Hữu
 • B
  Đánh dấu chặng đường đầu 10 năm của Tố Hữu
 • C
  Bộc lộ niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai
 • D
  Là khúc anh hùng ca về miền Nam trong kháng chiến
Câu 5 :

Đáp án nào KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A
  Sử dụng thể thơ dân tộc
 • B
  Sử dụng cách nói của dân gian
 • C
  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng
 • D
  Thơ phát huy được tính nhạc của tiếng Việt
Câu 6 :

Đáp án nào sau đây KHÔNG PHẢI nội dung thơ Tố Hữu?

 • A
  Tính triết lý, suy tưởng
 • B
  Trữ tình chính trị
 • C
  Khuynh hướng sử thi
 • D
  Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm, chân thành
Câu 7 :

Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng mấy tập thơ chính?

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tố Hữu tên thật là:

 • A
  Nguyễn Tố Hữu
 • B
  Nguyễn Kim Thành
 • C
  Nguyễn Văn Tuân
 • D
  Bùi Đình Diệm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại tên thật của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành

Câu 2 :

Quê hương của nhà thơ Tố Hữu ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Quảng Bình
 • C
  Thừa Thiên – Huế
 • D
  Nghệ An

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại quê hương của nhà thơ

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Câu 3 :

Tố Hữu xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình sĩ phu yêu nước
 • C
  Gia đình công chức
 • D
  Gia đình Nho học

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại xuất thân của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở Huế

Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

 • A
  Đánh dấu chặng đường hoạt động sôi nổi của Tố Hữu
 • B
  Đánh dấu chặng đường đầu 10 năm của Tố Hữu
 • C
  Bộc lộ niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai
 • D
  Là khúc anh hùng ca về miền Nam trong kháng chiến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại nội dung tập thơ Từ ấy

Lời giải chi tiết :

Nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu: Đánh dấu chặng đường 10 năm đầu thơ Tố Hữu, cũng là 10 năm hoạt động cách mạng từ giác ngộ, thử thách đến trưởng thành của người thanh niên cách mạng, gắn với 10 năm nhiều biến cố của lịch sử dân tộc

Câu 5 :

Đáp án nào KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A
  Sử dụng thể thơ dân tộc
 • B
  Sử dụng cách nói của dân gian
 • C
  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng
 • D
  Thơ phát huy được tính nhạc của tiếng Việt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Phong cách thơ Tố Hữu về nghệ thuật: Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà

+ Sử dụng thể thơ dân tộc: thơ lục bát, thơ thất ngôn

+ Ngôn ngữ thơ gần gũi, sử dụng nhiều từ ngữ và cách nói dân gian, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân

+ Thơ phát huy được tính nhạc của tiếng Việt ta

Câu 6 :

Đáp án nào sau đây KHÔNG PHẢI nội dung thơ Tố Hữu?

 • A
  Tính triết lý, suy tưởng
 • B
  Trữ tình chính trị
 • C
  Khuynh hướng sử thi
 • D
  Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm, chân thành

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại nội dung thơ Tố Hữu

Lời giải chi tiết :

- Thơ Tố Hữu mang tính trữ tình chính trị rất sâu sắc

+ Hồn thơ ông luôn hướng tới cái “ta” chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn

+ Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể hiện những tình cảm lớn

- Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi

+ Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất nước

- Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm chân thành

Câu 7 :

Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng mấy tập thơ chính?

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại các tập thơ của Tố Hữu

Lời giải chi tiết :

Con đường thơ Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính: Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa

close