Trắc nghiệm Đồ gốm gia dụng của người Việt - Phân tích Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt của tác giả:

 • A
  Phan Cẩm Thượng
 • B
  Phan Cẩm Nhung
 • C
  Nguyễn Cẩm Thượng
 • D
  Phan Cẩm Hà
Câu 2 :

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt được trích trong:

 • A
  Văn minh của người Việt
 • B
  Văn minh vật chất của người Việt
 • C
  Văn minh tinh thần của người Việt
 • D
  Văn minh vật chất và tinh thần của người Việt
Câu 3 :

Theo tác giả, tiền thân của cái bát là gì?

 • A
  Là những đồ dùng từ da động vật để dựng thức ăn
 • B
  Là những đồ dùng để dựng thức ăn khi săn bắt
 • C
  Do con người dùng vỏ hoa quả như vỏ quả dừa và vỏ trai, sò để đựng thức ăn
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 4 :

Cách sử dụng các yếu tố hình thức của văn bản này có gì đặc biệt?

 • A
  Xen giữa các đoạn văn là một số bài thơ
 • B
  Các đoạn có độ dài ngắn khác nhau
 • C
  Có lồng ghép nhiều hình ảnh minh họa
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Những thông tin cơ bản của văn bản này gợi cho người đọc suy nghĩ gì về văn hóa dân tộc?

 • A
  Văn hóa đồ gốm sứ xưa không chỉ mang giá trị lớn về mặt vật chất mà còn cả mặt tinh thần.
 • B
  Đồ gốm chính là một phần “đời sống” của người Việt còn lại, là chất men tạo sự đam mê cho giới chơi đồ gốm sứ xưa ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
 • C
  Đồ gốm sứ xưa là những đồ vật tĩnh lặng, nhưng chúng lại hàm chứa nội dung văn hoá, mỹ thuật trang trí dân tộc phong phú.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt của tác giả:

 • A
  Phan Cẩm Thượng
 • B
  Phan Cẩm Nhung
 • C
  Nguyễn Cẩm Thượng
 • D
  Phan Cẩm Hà

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản của tác giả Phan Cẩm Thượng

Câu 2 :

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt được trích trong:

 • A
  Văn minh của người Việt
 • B
  Văn minh vật chất của người Việt
 • C
  Văn minh tinh thần của người Việt
 • D
  Văn minh vật chất và tinh thần của người Việt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt được trích trong Văn minh vật chất của người Việt

Câu 3 :

Theo tác giả, tiền thân của cái bát là gì?

 • A
  Là những đồ dùng từ da động vật để dựng thức ăn
 • B
  Là những đồ dùng để dựng thức ăn khi săn bắt
 • C
  Do con người dùng vỏ hoa quả như vỏ quả dừa và vỏ trai, sò để đựng thức ăn
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, tiền thân của cái bát có lẽ là do con người dùng vỏ hoa quả như vỏ quả dừa và vỏ trai, sò để đựng thức ăn

Câu 4 :

Cách sử dụng các yếu tố hình thức của văn bản này có gì đặc biệt?

 • A
  Xen giữa các đoạn văn là một số bài thơ
 • B
  Các đoạn có độ dài ngắn khác nhau
 • C
  Có lồng ghép nhiều hình ảnh minh họa
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sau khi đọc và tìm hiểu nội dung văn bản, quan sát và đưa ra nhận xét về cách sử dụng các yếu tố hình thức của văn bản có gì đặc biệt

Lời giải chi tiết :

Cách sử dụng các yếu tố hình thức của văn bản này đặc biệt ở chỗ: trong suốt văn bản có lồng ghép nhiều hình ảnh minh họa, giới thiệu cho người đọc về những sản phẩm đồ gốm gia dụng ở từng thời kỳ khác nhau.

Câu 5 :

Những thông tin cơ bản của văn bản này gợi cho người đọc suy nghĩ gì về văn hóa dân tộc?

 • A
  Văn hóa đồ gốm sứ xưa không chỉ mang giá trị lớn về mặt vật chất mà còn cả mặt tinh thần.
 • B
  Đồ gốm chính là một phần “đời sống” của người Việt còn lại, là chất men tạo sự đam mê cho giới chơi đồ gốm sứ xưa ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
 • C
  Đồ gốm sứ xưa là những đồ vật tĩnh lặng, nhưng chúng lại hàm chứa nội dung văn hoá, mỹ thuật trang trí dân tộc phong phú.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sau khi tìm hiểu nội dung văn bản, rút ra những suy nghĩ của mình về văn hóa dân tộc.

Lời giải chi tiết :

Những thông tin cơ bản của văn bản này gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ về văn hóa dân tộc. Lịch sử văn hóa dân tộc của Việt Nam ta là cả một quá trình lịch sử hào hùng, vĩ đại. Văn hóa đồ gốm sứ xưa không chỉ mang giá trị lớn về mặt vật chất mà còn cả mặt tinh thần. Đồ gốm sứ xưa là những đồ vật tĩnh lặng, nhưng chúng lại hàm chứa nội dung văn hoá, mỹ thuật trang trí dân tộc phong phú. Đó chính là một phần “đời sống” của người Việt còn lại, là chất men tạo sự đam mê cho giới chơi đồ gốm sứ xưa ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

close