Trắc nghiệm Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI - Phân tích Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI là:

 • A
  Nguyễn Quang Dũng
 • B
  Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng
 • C
  Mai Thanh Hà
 • D
  Nguyễn Hồng Anh
Câu 2 :

Văn bản được trích trong:

 • A
  Giáo dục trong kỉ nguyên mới
 • B
  Giáo dục số
 • C
  Giáo dục trong kỉ nguyên của sự bất định
 • D
  Giáo dục và thời đại
Câu 3 :

Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

 • A
  Thế giới hiện đại không thể chia tách các ngành, các lĩnh vực, mà chúng tồn tại ràng buộc, lệ thuộc, tương tác với nhau
 • B
  Các vấn đề xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành, do vậy kiến thức liên ngành ngày càng trở nên quan trọng.
 • C
  Vì nhu cầu của thời đại
 • D
  A và B đúng
Câu 4 :

Văn bản bao gồm mấy luận điểm?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 5 :

Luận điểm nào sau đây được đề cập đến trong văn bản?

 • A
  Người trẻ cần trau dồi không chỉ kiến thức cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức của các ngành gần, các ngành liền quan
 • B
  Người trẻ còn cần trau dồi kĩ năng
 • C
  Người trẻ cần có thái độ đúng mực
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Tác dụng của các yếu tố thuyết minh trong văn bản là:

 • A
  Vai trò bổ xung luận điểm tác giả đưa ra
 • B
  Thu hút người đọc
 • C
  Giúp nội dung văn bản trở nên có tính xác thực
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 7 :

Mục đích của người viết được thể hiện trong văn bản là:

 • A
  Đưa ra lời khuyên cho người đọc
 • B
  Đưa ra những kiến thức chuyên ngành, cung cấp thông tin cho người đọc
 • C
  Muốn gửi gắm thông điệp tới bộ phận người trẻ hãy không ngừng trau dồi cho mình kiến thức, kĩ năng; không ngừng rèn luyện thái độ của bản thân để một hành trang tốt bước vào thế kỉ XXI - 1 thế kỉ đầy biến động
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Thái độ của tác giả trong văn bản là:

 • A
  Bĩnh tĩnh, chậm rãi
 • B
  Lo lắng, khẩn trương
 • C
  Phê phán
 • D
  Ủng hộ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI là:

 • A
  Nguyễn Quang Dũng
 • B
  Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng
 • C
  Mai Thanh Hà
 • D
  Nguyễn Hồng Anh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản: Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng

Câu 2 :

Văn bản được trích trong:

 • A
  Giáo dục trong kỉ nguyên mới
 • B
  Giáo dục số
 • C
  Giáo dục trong kỉ nguyên của sự bất định
 • D
  Giáo dục và thời đại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích trong Giáo dục trong kỉ nguyên của sự bất định

Câu 3 :

Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

 • A
  Thế giới hiện đại không thể chia tách các ngành, các lĩnh vực, mà chúng tồn tại ràng buộc, lệ thuộc, tương tác với nhau
 • B
  Các vấn đề xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành, do vậy kiến thức liên ngành ngày càng trở nên quan trọng.
 • C
  Vì nhu cầu của thời đại
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan vì:

- Thế giới hiện đại không thể chia tách các ngành, các lĩnh vực, mà chúng tồn tại ràng buộc, lệ thuộc, tương tác với nhau.

- Thêm nữa, các vấn đề xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành, do vậy kiến thức liên ngành ngày càng trở nên quan trọng.

→ Vì vậy, chúng ta không chỉ nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành mà còn hiểu biết về kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan.

Câu 4 :

Văn bản bao gồm mấy luận điểm?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và suy ra các luận điểm

Lời giải chi tiết :

Văn bản gồm 3 luận điểm

Câu 5 :

Luận điểm nào sau đây được đề cập đến trong văn bản?

 • A
  Người trẻ cần trau dồi không chỉ kiến thức cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức của các ngành gần, các ngành liền quan
 • B
  Người trẻ còn cần trau dồi kĩ năng
 • C
  Người trẻ cần có thái độ đúng mực
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

- Luận điểm 1: Người trẻ cần trau dồi không chỉ kiến thức cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức của các ngành gần, các ngành liền quan vì xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành.

- Luận điểm 2: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, người trẻ còn cần trau dồi kĩ năng vì tình trang thiếu kĩ năng làm việc ở người trẻ khi tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp đại học là vấn đề của nhiều quốc gia.

- Luận điểm 3: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức và kĩ năng, người trẻ cần có thái độ đúng mực.

Câu 6 :

Tác dụng của các yếu tố thuyết minh trong văn bản là:

 • A
  Vai trò bổ xung luận điểm tác giả đưa ra
 • B
  Thu hút người đọc
 • C
  Giúp nội dung văn bản trở nên có tính xác thực
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng hiểu biết về khái niệm và tác dụng của yếu tố thuyết minh trong văn bản viết, đưa ra các tác dụng của yếu tố thuyết minh đối với văn bản trên.

Lời giải chi tiết :

Các yếu tố thuyết minh trong văn bản đóng vai trò bổ sung, diễn đạt rõ ràng hơn luận điểm mà tác giả đưa ra. Yếu tố thuyết minh xuất hiện giúp cho nội dung văn bản trở nên có tính xác thực, độ tin cậy và thu hút người đọc hơn.

Câu 7 :

Mục đích của người viết được thể hiện trong văn bản là:

 • A
  Đưa ra lời khuyên cho người đọc
 • B
  Đưa ra những kiến thức chuyên ngành, cung cấp thông tin cho người đọc
 • C
  Muốn gửi gắm thông điệp tới bộ phận người trẻ hãy không ngừng trau dồi cho mình kiến thức, kĩ năng; không ngừng rèn luyện thái độ của bản thân để một hành trang tốt bước vào thế kỉ XXI - 1 thế kỉ đầy biến động
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung chính của văn bản và các luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng của văn bản để tìm ra mục đích của người viết thể hiện trong văn bản.

Lời giải chi tiết :

Mục đích của người viết: Người viết muốn gửi gắm thông điệp tới bộ phận người trẻ hãy không ngừng trau dồi cho mình kiến thức, kĩ năng; không ngừng rèn luyện thái độ của bản thân để một hành trang tốt bước vào thế kỉ XXI - 1 thế kỉ đầy biến động.

Câu 8 :

Thái độ của tác giả trong văn bản là:

 • A
  Bĩnh tĩnh, chậm rãi
 • B
  Lo lắng, khẩn trương
 • C
  Phê phán
 • D
  Ủng hộ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung chính của văn bản và các luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng của văn bản để tìm ra thái độ của người viết thể hiện trong văn bản.

Lời giải chi tiết :

Thái độ của người viết: Người viết bày tỏ thái độ lo lắng, vội vàng, khẩn trương, thôi thúc các bạn trẻ hãy hành động ngay từ bây giờ vì xã hội đang không ngừng biến chuyển, thay đổi mỗi ngày. Nếu người trẻ chậm bước sẽ bị bỏ lại phía sau.

close