Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Anh Thơ Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Anh Thơ tên khai sinh là gì?

 • A
  Vương Kiều Ân
 • B
  Vương Kiều An
 • C
  Vương Ân Kiều
 • D
  Vương Anh Thơ
Câu 2 :

Bút hiệu của tác giả Anh Thơ là?

 • A
  Anh Tuyết
 • B
  Tuyết Anh
 • C
  Tuyết Thanh
 • D
  Thanh Yến
Câu 3 :

Tác giả Anh Thơ quê ở?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hải Dương
 • C
  Hà Tĩnh
 • D
  Quảng Bình
Câu 4 :

Tác giả Anh Thơ xuất thân trong:

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình công chức nhà nước
 • C
  Gia đình viên chức nhỏ, xuất thân Nho học.
 • D
  Gia đình quan chức
Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng:

 • A
  Nhà thơ chưa học hết bậc tiểu học nhưng chịu khó đọc sách ham văn chương.
 • B
  Sống trong không khí gia đình buồn tẻ nặng nền nếp phong kiến
 • C
  Tháng Tám 1945 hăng hái tham gia cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước bằng thơ ca
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của tác giả Anh Thơ?

 • A
  Răng đen
 • B
  Bức tranh quê
 • C
  Tương tư
 • D
  Hoa dứa trắng
Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của tác giả Anh Thơ là:

 • A
  Nói về số phận đắng cay của người phụ nữ
 • B
  Thiên về tả cảnh bình dị quen thuộc
 • C
  Thể hiện tình yêu quê hương đất nước con người
 • D
  Diễn tả tình yêu qua cái nhìn của người phụ nữ hiện đại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Anh Thơ tên khai sinh là gì?

 • A
  Vương Kiều Ân
 • B
  Vương Kiều An
 • C
  Vương Ân Kiều
 • D
  Vương Anh Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Anh Thơ tên khai sinh là Vương Kiều Ân

Câu 2 :

Bút hiệu của tác giả Anh Thơ là?

 • A
  Anh Tuyết
 • B
  Tuyết Anh
 • C
  Tuyết Thanh
 • D
  Thanh Yến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Anh Thơ có bút hiệu là Tuyết Anh

Câu 3 :

Tác giả Anh Thơ quê ở?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hải Dương
 • C
  Hà Tĩnh
 • D
  Quảng Bình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Anh Thơ quê ở Hải Dương

Câu 4 :

Tác giả Anh Thơ xuất thân trong:

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình công chức nhà nước
 • C
  Gia đình viên chức nhỏ, xuất thân Nho học.
 • D
  Gia đình quan chức

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả xuất thân trong một gia đình viên chức nhỏ, xuất thân Nho học

Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng:

 • A
  Nhà thơ chưa học hết bậc tiểu học nhưng chịu khó đọc sách ham văn chương.
 • B
  Sống trong không khí gia đình buồn tẻ nặng nền nếp phong kiến
 • C
  Tháng Tám 1945 hăng hái tham gia cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước bằng thơ ca
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

- Nhà thơ chưa học hết bậc tiểu học nhưng chịu khó đọc sách ham văn chương.

- Sống trong không khí gia đình buồn tẻ nặng nền  nếp phong kiến, bà tìm đến thơ ca tự giải thoát và khẳng định  mình  như nhiều thanh niên thời đó.

-Tháng Tám 1945 hăng hái tham gia cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước bằng thơ ca, là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của tác giả Anh Thơ?

 • A
  Răng đen
 • B
  Bức tranh quê
 • C
  Tương tư
 • D
  Hoa dứa trắng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của tác giả Anh Thơ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Tương tư do Nguyễn Bính sáng tác

Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của tác giả Anh Thơ là:

 • A
  Nói về số phận đắng cay của người phụ nữ
 • B
  Thiên về tả cảnh bình dị quen thuộc
 • C
  Thể hiện tình yêu quê hương đất nước con người
 • D
  Diễn tả tình yêu qua cái nhìn của người phụ nữ hiện đại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách nghệ thuật của tác giả

Lời giải chi tiết :

Thơ thiên về tả cảnh bình dị quen thuộc: bờ tre, con đò, bến sống, với những nét vẽ chân thực, tinh tế thấm đượm một chút tình quê đằm thắm pha chút bâng khuâng buồn của thơ mới.

close