Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Du Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Du hiệu là:

 • A
  Ức Trai
 • B
  Thanh Hiên
 • C
  Bạch Vân Cư Sĩ
 • D
  Ba Tiêu
Câu 2 :

Nguyễn Du sống trong thời đại như thế nào?

 • A
  Giang sơn nhiều lần thay đổi vua
 • B
  Chế độ phong kiến suy tàn
 • C
  Phong trào khởi nghĩa nông dânn nổi lên khắp nơi
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Quê cha Nguyễn Du ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Bắc Ninh
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An
Câu 4 :

Quê mẹ Nguyễn Du ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Bắc Ninh
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An
Câu 5 :

Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình quan lại đã sa sút
 • B
  Gia đình buôn bán nhỏ
 • C
  Gia đình nông dân
 • D
  Gia đình quý tộc phong kiến
Câu 6 :

Thời thơ ấu, Nguyễn Du có cuộc sống như thế nào?

 • A
  Sống sung túc ở kinh thành Thăng Long
 • B
  Sống cuộc đời nghèo khó, phiêu bạt
 • C
  Được đi nhiều nơi
 • D
  Vào trong cung sống với anh trai
Câu 7 :

Nguyễn Du đã từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A
  Trần
 • B
 • C
  Nguyễn
 • D
Câu 8 :

Nguyễn Du mất tại đâu?

 • A
  Quang Bình
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Quãng Trị
 • D
  Huế
Câu 9 :

Tác phẩm Thanh Hiên thi tập của Nguyễn Du được sáng tác bằng:

 • A
  Chữ Hán
 • B
  Chữ Nôm
 • C
  Chữ Lating
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 10 :

Tác phẩm Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du được sáng tác bằng

 • A
  Chữ Hán
 • B
  Chữ Nôm
 • C
  Chữ Latinh
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 11 :

Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du là:

 • A
  Thể hiện tình cảm chân thành, cảm thông sâu sắc với cuộc sống con người, đặc biệt là những con người bé nhỏ, những người bất hạnh, những người phụ nữ tài hoa bạc mệnh,…
 • B
  Lên án, tố cáo xã hội phong kiến
 • C
  Đề cao quyền sống con người, tình yêu tự do, công lí
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 12 :

Đặc điểm về nghệ thuật của những sáng tác của Nguyễn Du:

 • A
  Sử dụng thành công nhiều thể loại thơ
 • B
  Vận dụng thành công các điển tích, điển cố trong văn học
 • C
  Việt hóa nhiều ngôn ngữ Hán
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Du hiệu là:

 • A
  Ức Trai
 • B
  Thanh Hiên
 • C
  Bạch Vân Cư Sĩ
 • D
  Ba Tiêu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du hiệu là Thanh Hiên

Câu 2 :

Nguyễn Du sống trong thời đại như thế nào?

 • A
  Giang sơn nhiều lần thay đổi vua
 • B
  Chế độ phong kiến suy tàn
 • C
  Phong trào khởi nghĩa nông dânn nổi lên khắp nơi
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thời đại mà Nguyễn Du sống

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du sống trong thời đại có nhiều biến động:

- Giang sơn nhiều lần thay đổi vua

- Chế độ phong kiến suy tàn

- Phong trào khởi nghĩa nông dân nổi lên khắp nơi

Câu 3 :

Quê cha Nguyễn Du ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Bắc Ninh
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Quê cha Nguyễn Du ở Hà Tĩnh, nơi giàu truyền thống văn hóa hiếu học

Câu 4 :

Quê mẹ Nguyễn Du ở:

 • A
  Hà Tĩnh
 • B
  Bắc Ninh
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Quê mẹ Nguyễn Du ở Bắc Ninh, cái nôi của dân ca quan họ

Câu 5 :

Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình quan lại đã sa sút
 • B
  Gia đình buôn bán nhỏ
 • C
  Gia đình nông dân
 • D
  Gia đình quý tộc phong kiến

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du sinh ra và trưởng thành trong gia đình quý tộc phong kiến

Câu 6 :

Thời thơ ấu, Nguyễn Du có cuộc sống như thế nào?

 • A
  Sống sung túc ở kinh thành Thăng Long
 • B
  Sống cuộc đời nghèo khó, phiêu bạt
 • C
  Được đi nhiều nơi
 • D
  Vào trong cung sống với anh trai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Thời thơ ấu và thanh niên: sống sung túc trong một gia đình phong kiến quyền quý

Câu 7 :

Nguyễn Du đã từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A
  Trần
 • B
 • C
  Nguyễn
 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du làm quan dưới triều Nguyễn

Câu 8 :

Nguyễn Du mất tại đâu?

 • A
  Quang Bình
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Quãng Trị
 • D
  Huế

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du mất tại Huế

Câu 9 :

Tác phẩm Thanh Hiên thi tập của Nguyễn Du được sáng tác bằng:

 • A
  Chữ Hán
 • B
  Chữ Nôm
 • C
  Chữ Lating
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Thanh Hiên thi tập

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Thanh Hiên thi tập của Nguyễn Du được sáng tác bằng chữ Hán

Câu 10 :

Tác phẩm Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du được sáng tác bằng

 • A
  Chữ Hán
 • B
  Chữ Nôm
 • C
  Chữ Latinh
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Đoạn trường tân thanh

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du được sáng tác bằng chữ Nôm

Câu 11 :

Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du là:

 • A
  Thể hiện tình cảm chân thành, cảm thông sâu sắc với cuộc sống con người, đặc biệt là những con người bé nhỏ, những người bất hạnh, những người phụ nữ tài hoa bạc mệnh,…
 • B
  Lên án, tố cáo xã hội phong kiến
 • C
  Đề cao quyền sống con người, tình yêu tự do, công lí
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nội dung thơ văn Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du là:

- Thể hiện tình cảm chân thành, cảm thông sâu sắc với cuộc sống con người, đặc biệt là những con người bé nhỏ, những người bất hạnh, những người phụ nữ tài hoa bạc mệnh,…

- Lên án, tố cáo xã hội phong kiến

- Đề cao quyền sống con người, tình yêu tự do, công lí

Câu 12 :

Đặc điểm về nghệ thuật của những sáng tác của Nguyễn Du:

 • A
  Sử dụng thành công nhiều thể loại thơ
 • B
  Vận dụng thành công các điển tích, điển cố trong văn học
 • C
  Việt hóa nhiều ngôn ngữ Hán
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại đặc điểm về nghệ thuật của những sáng tác của Nguyễn Du

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm nghệ thuật:

- Sử dụng thành công nhiều thể loại thơ

- Vận dụng thành công các điển tích, điển cố trong văn học

- Việt hóa nhiều ngôn ngữ Hán

→ Nguyễn Du góp phần trau dồi ngôn ngữ văn học dân gian, làm giàu cho tiếng Việt

close